Menighetsutvikling – «det umuliges kunst»

Velkommen til seminar om systematisk arbeid med menighetsutvikling i folkekirken.

Informasjon

Dato/tid: 
01.03.2018 - 09:00 til 15:30

Kursavgift, inkl. lunsj: kr.400.                      

Påmelding innen 20. februar. Meld deg på her. 

Noen av bidragsyterne:


Paul Erik Wirgenes


Harald Hegstad


Erling Birkedal


Nina Lind


Fredrik Saxegaard


Turid Lannem


Jens-Petter Johnsen


Frank Grimstad

Endringer skjer om vi ønsker det eller ikke, det gjelder for menighetslivet som for alt annet i samfunnet. Spørsmålet er: Kan vi påvirke retningen for utviklingen? Kan økt kunnskap om drivkrefter og motkrefter hjelpe oss i retning av en målrettet utvikling i menighetene?

I 2018 er det ti år siden MF startet opp med prosjektet «Menighetsutvikling i folkekirken – MUV». Mer enn 50 menigheter har i disse årene gjennomført et MUV-prosjekt. På dette seminaret setter vi søkelyset på hva vi har lært og hva vi kan lære av hverandre. Vi lytter til erfaringer og analyser som er gjort og drøfter hvordan dette kan utfordre oss i arbeidet videre. 

Seminaret arrangeres av «Menighetsutvikling i folkekirken» ved MF, i samarbeid med Kirkerådet og KA.

Program

Fra 09.00 Ankomst / kaffe med mer

09.15 Innledende refleksjoner. Avd. dir. KR, Paul Erik Wirgenes

09.30 En visjon om å utvikle vanlige folkekirkemenigheter. 
Om bakgrunn, målsetting og praksis for MUV.  
Innledninger ved professor Harald Hegstad og prosjektleder Erling Birkedal

10.30 Systematisk utviklingsarbeid hos oss?
Drivkrefter og motkrefter.
Fortelling fra 5 menigheter som har hatt erfaring med MUV: Ruth Elisabeth Lien Myrvang (Siljan), Martin Ljønes (Gjerdrum), Åse Maria Schmidt Haugstad (Nordstrand), Nina Lind (Jeløy), Stein Mydske (Glemmen/Fredrikstad D)

11.45 Lunsj

12.30 Er det mulig å lede menigheter i et systematisk utviklingsarbeid?
Praktikumsleder Fredrik Saxegaard

13.15 Hvordan lykkes med utvikling i bredden av folkekirkemenigheter?
Refleksjoner over teori og praksis i systematisk utviklingsarbeid.
Seniorrådgiver Turid S. Lannem

14.00 En kirke i alltid endring.
Direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen

14.20 Hvordan fornye menighetslivet når ytre rammer er i stadig endring?
Tidligere direktør i KA, Frank Grimstad
Samtale

15.00 Vi feirer arbeid med MUV i 10 år: MUV-it – bløtkake.
Hilsen ved MF-rektor Vidar L. Haanes

15.30 Avslutning