Kollasj med bilder fra kirka

Menighetsråd i 100 år

Velkommen til seminar i anledning hundreårsjubileet for menighetsrådene!

Informasjon

Dato/tid: 
04.02.2022 - 09:30 til 16:00

Arrangementet vil også bli strømmet og er tilgjengelig for alle. 

Pris: Kr. 300,- (Studenter kr. 150,-). Begrenset antall plasser. Forhåndspåmelding nødvendig.

Påmelding

I alle sokn i Den norske kirke har det vært valgt menighetsråd de siste 100 årene. Lov om menighetsråd ble vedtatt 3. desember 1920.

Hundreårsjubileet markeres med et seminar på MF vitenskapelig høyskole i samarbeid mellom MF KOM, KIFO og Kirkerådet.

 • Hvilken plass og rolle har menighetsrådet hatt i lokalmenigheten, i kirkestrukturen, i forhold til kommunen og prestetjenesten?
 • Hvem representerer menighetsrådet?
 • Og – gitt den senere utviklingen i kirkens organisasjon: Hva skal vi med menighetsrådet framover?

Seminaret tar opp både historiske, kirkesosiologiske, ekklesiologiske, demokratiteoretiske og organisasjonsmessige perspektiver på menighetsrådsinstitusjonen gjennom hundre år.

Program

9.00 - 9.30 Registrering og kaffe

9.30 - 9.35 Velkommen. Leder i Kirkerådet.

9.35 - 9.45 Introduksjon til temaet: Menighetsråd i 100 år. Institusjonen. Valgordningen. Perspektivene.
Ved Inge Westly (MF KOM) og Ånund Brottveit (KIFO)

9.45 - 10.15 Linjer i menighetsrådets historie 1920-2020
Ved Per Kristian Aschim (MF)

10.15 - 10.45 Menighetsrådet – representant for soknet eller for menigheten? Ekklesiologi, kirkesosiologi og kirkedemokrati.
Ved Harald Hegstad (MF)

10.45 - 10.55 Spørsmål og kommentarer

10.55 - 11.10 Pause. Kaffe, te og frukt.

11.10 - 12.00 Menighetsrådet i unntaksttider empirisk belyst - fire case

 • Menighetsrådet under krigen - ved Torleiv Austad (professor emeritus MF)
 • Sokneråd og soknemøte når kyrkja brenn - ved Olaf Aagedal (KIFO)
 • Menighetsrådsvalg med flere lister – et konfliktfenomen? - ved Per Tanggaard (tidligere Kirkerådet)
 • Menighetsrådet i koronatider - ved Ånund Brottveit (KIFO)

11.55 - 12.05 Spørsmål og kommentarer

12.05 - 13.00 Lunsjpause

13.00 - 13.30 Menighetsrådet i demokratireformen i Den norske kirke (2009-2011) og andre nyere kirkelige reformer.
Ved Ulla Schmidt (Aarhus universitet)

13.30 - 14.00 Menighetsrådsvalg i demokratiperspektiv.
Ved Signe Bock Segaard (Institutt for Samfunnsforskning) 

14.00 - 14.10 Spørsmål og kommentarer

14.10 - 14.25 Pause. Kaffe, te og frukt

14.25 - 14.40 Menighetsrådet i Nordisk lys.
Ved Andreas Henriksen Aarflot (Kirkerådet)

14.40 - 14.55 Samstyring i ubalanse? Menighetsråd og fellesråd som soknets organer etter 1997.
Ved Svein Ingve Nødland (NORCE)

14.55 - 15.00 Spørsmål og kommentarer

15.00 - 16.00 Hva skal vi nå med menighetsrådet? Panelsamtale.
Ledet av Jan Arild Holbek.

Meld deg på!

Bidragsytere

 • Per Kristian Aschim er førsteamanuensis II i kirkehistorie ved MF vitenskapelig høyskole og fagsjef i Presteforeningen
 • Torleiv Austad er professor emeritus i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole
 • Ånund Brottveit er sosialantropolog og forskningssjef ved KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
 • Harald Hegstad er professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole
 • Jan Arild Holbek er tidligere kirkejournalist i Vårt Land
 • Svein Ingve Nødland er siviløkonom og seniorforsker ved forskningsinstituttet NORCE
 • Ulla Schmidt er professor (MSO) i praktisk teologi ved Aarhus universitet, tidligere forsker og konst. forskningssjef ved KIFO
 • Signe Bock Segaard er statsviter og forsker II ved Institutt for samfunnsforskning
 • Per Tanggaard er sosiolog og pensjonert seniorrådgiver i Kirkerådet
 • Inge Westly er leder av MF KOM, EVU-leder og universitetslektor i praktisk teologi ved MF
 • Olaf Aagedal er sosiolog og forsker I ved KIFO Insitutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
 • Andreas Henriksen Aarflot er statsviter og seniorrådgiver i juridisk seksjon, Kirkerådet