Menighetsråd i 100 år

Velkommen til seminar i anledning hundreårsjubileet for menighetsrådene!

Informasjon

Dato/tid: 
02.12.2020 - 09:30 til 16:00

I alle sokn i Den norske kirke har det vært valgt menighetsråd de siste 100 årene. Lov om menighetsråd ble vedtatt 3. desember 1920.

Hundreårsjubileet markeres med et seminar på MF vitenskapelig høyskole i samarbeid mellom MF KOM, KIFO og Kirkerådet.

  • Hvilken plass og rolle har menighetsrådet hatt i lokalmenigheten, i kirkestrukturen, i forhold til kommunen og prestetjenesten?
  • Hvem representerer menighetsrådet?
  • Og – gitt den senere utviklingen i kirkens organisasjon: Hva skal vi med menighetsrådet framover?

Seminaret tar opp både historiske, kirkesosiologiske, ekklesiologiske, demokratiteoretiske og organisasjonsmessige perspektiver på menighetsrådsinstitusjonen gjennom hundre år.

Hovedforedragene blir ved førsteamanuensis Per Kristian Aschim (MF), professor Harald Hegstad (MF), professor Ulla Schmidt (Århus), og forsker Signe Bock Segaard (Institutt for samfunnsforskning).