Jan Davidsz de Heim: Stilleben med hummer. Wallace collection, London.

Jan Davidsz de Heim

Stilleben med hummer. Wallace collection, London. Foto: Wikimedia commons 

Mat mellom det sakrale og det profane

Velkommen til seminar i regi av Det norske vitenskapsakademi og MF vitenskapelig høyskole.

Informasjon

Dato/tid: 
08.11.2019 - 12:00 til 16:00

Sted:
Auditorium 3, MF

Mat er nødvendig for å opprettholde livet, samtidig er mat det vi ofte kaller et totalt sosialt fenomen – hvilket vil si at det er et nødvendig aspekt ved alle typer sosial omgang. Som sådan spiller mat en vesentlig rolle i de store religiøse tradisjonene i verden – kultisk, symbolsk, praktisk og politisk.

I dette seminaret inviterer vi til å undersøke den sakrale og profane matens gleder og farer, fra antropologiske, estetiske og teologiske synsvinkler.

Seminaret arrangeres av kulturfaggruppen i Det norske vitenskapsakademi i samarbeid med MF vitenskapelig høyskole.

Program

12.00 Velkommen til MF - Vidar Haanes

12.10 - 12.40 Lunsj

Panel 1. Ordstyrer: Kristin B. Aavitsland 

12.40 Mat og nytelse - Knut Stene-Johansen

13.10 Eukaristien og smakssansen i lys av salme 33: Smak og se at Herren er god - Line Engh

13.40 Opponent: Vidar Haanes.

Debatt

14.00 - 14.20 Pause

Panel 2 Ordstyrer: Iver B. Neumann.

14.20 Mat og minne, inkludering og ekskludering i 5. Mosebok - Kristin Joachimsen

14.50 Skjønnhet og død i malerier av mat i tidligmoderne europeisk kultur - Kristin B. Aavitsland:

15.20 Måltid, kunst og religion som resonanserfaringar i akselerasjonens tidsalder, med utgangspunkt i Hartmut Rosas bok Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung - Rolv Nøtvik Jakobsen:

15.50 Opponent: Brita Brenna

Diskusjon

16.15-16.30 Avslutning - Iver B. Neumann