Lanseringsseminar The Lying pen of scribes

The Lying Pen of Scribes - Lanseringsseminar

Velkommen til lanseringsseminar og presentasjon av The Lying Pen of Scribes-prosjektet!

Informasjon

Dato/tid: 
13.11.2019 - 09:00

Påmelding:
til erika.erdos@uia.no

Påmelding er nødvendig på grunn av matservering - men interesserte må gjerne stikke innom også hvis de har mulighet å være med på bare en del av programmet.

 

 

STED: Auditorium B3 001, Campus Kristiansand, Universitetet i Agder. 

Program

09.00 – 09.15 Kaffe

09.15 – 09.30 Velkomst Sunniva Whittaker, rektor ved UiA

09.30 – 10.00 “The Lying Pen of Scribes”, bakgrunn og presentasjon av prosjektet. Årstein Justnes, professor ved Institutt for religion, filosofi og historie, UiA - prosjektleder 

10.00 – 10.30 “NTNU Colourlab and NISLAB - Imaging research - experience and plans”. Jon Yngve Hardeberg, professor NTNU og Sule Yildirim Yayilgan, førsteamanuensis NTNU, leder arbeidspakke 1

10.30 – 11.00 “FAKE 100: What Is the Difference between ‘Authentic’ Dead Sea Scroll Fragments and Modern Forged Ones?” Torleif Elgvin, professor NLA, leder arbeidspakke 2

11.00 – 11.30 “Provenance Research, Media History, and Ethics”. Liv Ingeborg Lied, professor MF, leder arbeidspakke 3

11.30 – 12.10 Stående lunsj

12.10 – 12.30 Hilsener Hans Hodne, dekan for Fakultet for humaniora og pedagogikk, UiA og Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA

12.30 – 13.00 “On Stealing, Selling, Buying, and Returning Oxyrhynchus Papyri”. Brent Nongbri, professor MF

13.00 – 13.30 “Markedet, forskerne, etikken: Ideelle manuskripter og kulturminner uten fortid”. Josephine Munch Rasmussen, postdoktor Institutt for religion, filosofi og historie, UiA

13.30 – 13.45 “Fra Jerusalem og like til jordens ende: De falske manuskriptene som fylte jorden”. Ludvik A. Kjeldsberg, stipendiat Institutt for religion, filosofi og historie, UiA

13.45 – 14.15 Kake, frukt og forfriskninger