Erling Birkedal

Lunsjseminar og boklansering: Religiøsitet fra barndom til voksen

Velkommen til lunsjseminar med lansering av boka Religiøsitet fra barndom til voksen. Tretten livshistorier om tro og livstolking av Erling Birkedal. Responser ved Birgitte Lerheim og Lars J. Danbolt. Meld deg på!

Informasjon

Dato/tid: 
10.09.2020 - 11:30 til 12:30

Hvordan kan vi forstå utvikling av religiøs tro fra barndom til voksen alder? Hva i individets livshistorie former denne utviklingen, og hvordan påvirker den kulturelle konteksten hvordan mennesker utvikler sin tro og livstolkning?

I dette seminaret vil Erling Birkedal presentere sin forskning på dette. Han har intervjuet tretten personer over en periode på over 20 år — fra tidlig i tenårene til midt i trettiårene. Personene har et stort spenn i livserfaringer og religiøse ståsteder. Forskningen gir både et tidsbilde over endring i religiøst mangfold og unge menneskers individuelle religiøsitet fra 1990-tallet og inn i vår tid.

Responser med religionspedagogisk og religionspsykologisk perspektiv fra:

  • Birgitte Lerheim - førsteamanuensis i religionspedagogikk ved TF/UiO.
  • Lars J. Danbolt - professor i praktisk teologi med religionspsykologi ved MF og Sykehuset Innlandet.

Sted: MF, Aud 2 (påmelding). Arrangementet strømmes også direkte på Facebook.

Seminaret er gratis. 
Ta med matpakken - vi stiller med kaffe/te.

Arrangører: IKO-Forlaget og MF vitenskapelig høyskole

Video

 

Se video på Facebook

Påmelding

På grunn av stor interesse og begrenset antall plasser på grunn av smittevern, ber vi alle som ønsker å komme til Aud 2 om å melde seg på. 
Opplysningene som gis ved påmelding vil bli brukt ved eventuell smittesporing i etterkant av arrangementet.