Bilde av rapporten "Samhandling i en selvstendig folkekirke"

Foto: Kirkerådet

Lunsj-seminar om kirkelig organisering

Hvordan bør fremtidens kirke se ut? Hvilke alternativ er de beste?

Informasjon

Dato/tid: 
20.10.2021 - 11:30 til 14:30

Dette er spørsmål vi vil drøfte under lunsjseminaret som også vil lansere et nytt temanummer av Tidsskrift for praktisk teologi om kirkelig organisering. 

Den norske kirke er i en prosess med å finne fram til en ny organisering. Et hovedspørsmål dreier seg om hvor og hvordan arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte skal plasseres i en ny organisasjonsstruktur. På bakgrunn av et utredningsmandat for og en sluttrapport fra "Prosjekt kirkelig organisering 2019-2021" inviteres menighetsråd, fellesråd og kirkelige organisasjoner til en høring hvor en løsning med prostifellesråd er særskilt utredet.

Kirkelig organisering er også tema for høstens utgave av Tidsskrift for praktisk teologi. På bakgrunn av dette, inviterer MF KOM til et utvidet lunsjseminar. Seminaret vil være hybrid med fysisk fremmøte i Aud 2 på MF og samtidig med digital overføring.

Alle bidragsytere er enda ikke klare, men blant dem møter vi både artikkelforfattere til kommende utgave av TPT og andre personer med interessante synspunkter på saken.

Mer informasjon kommer.