Kristin Skarning Eriksson

Kristin Skarning Erikssons doktorgradsprøver

Kristin Skarning Eriksson forsvarer sin doktoravhandling fredag 30. oktober 2020 kl. 10.15.

Informasjon

Dato/tid: 
30.10.2020 - 10:15 til 16:00

Prøveforelesning holdes kl. 10.15 over oppgitt emne:

What are and should be the contributions of research to the governance of religion?

Samme dag kl. 1215 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling

Rights and Values:

Interpretive Repertoires in a Norwegian Public Debate about Religion and Governance

Avhandlingen kan leses i sammendrag/abstract her. Norsk sammendag kan leses her.
Det kan spørres om tilgang til hele avhandlingen elektronisk ved mail til phd@mf.no innen 29/10.

De ordinære opponenter er professor dr. Mia Lövheim, Stockholm (1) og gjesteforsker dr. Helge Årsheim, Oslo (2). Førsteamanuensis dr. Marielle Stigum Gleiss er tredje medlem i bedømmelseskomiteen.

Disputasen ledes av rektor Vidar L. Haanes.

Prøveforelesning og disputas holdes i Aud. I, Gydas vei 4. På grunn av smitteverntiltak vil prøveforelesning og disputas kun være åpent for publikum elektronisk. 

Lenke for å delta: https://mf-no.zoom.us/j/67652858160?pwd=ZkxWSVM3RC9lbXVzd2Ivczc5NHc5dz09

Det vil være mulig å gå inn på Zoom allerede fra kl.9:30 for å teste tilkoblingen. Du bør laste ned Zoom programmet på forhånd for best mulig opplevelse. Spørsmål ex auditorio vil være mulig skriftlig i chat og/eller ved å be om ordet der.