Kristin Skarning Eriksson

Kristin Skarning Erikssons doktorgradsprøver

Kristin Skarning Eriksson forsvarer sin doktoravhandling fredag 30. oktober 2020 kl. 10.15.

Informasjon

Dato/tid: 
30.10.2020 - 10:15 til 16:00

Prøveforelesning holdes kl. 10.15 over oppgitt emne:

Hva er og bør forskningens bidrag være til styring (governance) av religion?

Samme dag kl. 1215 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling

Rights and Values:

Interpretive Repertoires in a Norwegian Public Debate about Religion and Governance

Avhandlingen kan leses i sammendrag/abstract her. Norsk sammendag kan leses her.
Det kan spørres om tilgang til hele avhandlingen elektronisk ved mail til phd@mf.no innen 29/10.

De ordinære opponenter er professor dr. Mia Lövheim, Stockholm (1) og gjesteforsker dr. Helge Årsheim, Oslo (2). Førsteamanuensis dr. Marielle Stigum Gleiss er tredje medlem i bedømmelseskomiteen.

Disputasen ledes av rektor Vidar L. Haanes.

Prøveforelesning og disputas holdes i Aud. I, Gydas vei 4. Prøveforelesning og disputas vil også kunne følges elektronisk. Lenke til strømming legges ut på denne siden.
Spørsmål kan kun stilles om man er fysisk til stede.

Påmelding

Av hensyn til smittevern kan det være maksimalt være 85 personer fysisk i auditorium I (jf. reglene per primo oktober). Meld deg på via skjemaet nedenfor for å få plass! Opplysningene som gis ved påmelding vil bli brukt ved eventuell smittesporing i etterkant av arrangementet. Ønsker du å følge doktorgradsprøvene digitalt trenger du ikke melde deg på.

Har du meldt deg på, men ikke kan komme likevel?
Vennligst gi beskjed til solveig.e.bru@mf.no slik at plassen kan frigjøre til andre interesserte.