Per Kristian Aschim disputerer

Per Kristian Aschims doktorgradsprøve

Per Kristian Aschim holder fredag 20. april prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

Informasjon

Dato/tid: 
20.04.2018 - 10:15

Per Kristian Aschim holder sin prøveforelesning for graden ph.d. fredag 20. april kl. 10:15. Tema for forelesningen:

"Ekteskapsteologi og ekteskapslovgivning i teologisk-juridisk spenningsfelt mellom liberale og konservative. Hvilken rolle har dette tema spilt i forholdet mellom stat og kirke i Norge fra 1845 til 2018?"

Samme dag kl. 12:15 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling

”Herskende religion i den kristelige stat: Den statsteoretiske diskursen om religion og stat med henblikk på norsk religionspolitikk i 1840-årene”

Sammendrag

De ordinære opponenter er professor dr. Lisbet Christoffersen, Roskilde (1) og professor dr. Ingunn Folkestad Breistein, Kristansand (2). Førsteamanuensis dr. John Kaufman er tredje medlem i bedømmelseskomiteen.

Disputasen ledes av rektor Vidar Leif Haanes.

Prøveforelesning og disputas holdes i Aud. I, Gydas vei 4.