Kim Larsens doktorgradsprøver

Cand.philol. Kim Larsen holder sin prøveforelesning og vil forsvare sin doktoravhandling for graden ph.d. fredag 6. februar.

Informasjon

Dato/tid: 
06.02.2015 - 10:00

Cand.philol. Kim Larsen holder sin prøveforelesning for graden ph.d. fredag 6. februar 2015 kl. 1015 over oppgitt emne: 

Spiritualitet og teologi i den karmelittiske tradisjonen.

Fredag 6. februar 2015 kl. 1215 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling

Transformasjon som overgivelse – en analyse av Wilfrid Stinissens karmelittiske spiritualitet.

Sammendrag (docx)
Abstract (docx) 

De ordinære opponenter er professor dr. Gösta Hallonsten, Lund (1) og førsteamanuensis dr. Henny Fiskå Hägg, Kristiansand (2). Førsteamanuensis dr. Tone Stangeland Kaufman er tredje medlem i bedømmelseskomiteen. Disputasen ledes av rektor Vidar Leif Haanes.

Prøveforelesninger og disputas holdes i Aud. I, Gydas vei 4.