Kan fremtiden planlegges? Et seminar om nøkler til utviklingsarbeid i menighetene

I 2008 startet MF med systematisk utviklingsarbeid i samarbeid med menigheter i Den norske kirke. Når Kirkemøtet nå satser på «helhetlig menighetsplan», løfter vi blikket og spør: hvilke dynamikker er avgjørende for å skape god utvikling i menighetene? Hva fungerer?

Informasjon

Dato/tid: 
16.12.2021 - 13:00 til 16:00

Etter nyttår vil førsteamanuensis Erling Birkedal fratre sin stilling på MF og gå over i pensjonisttilværelsen. Han har stått sentralt i fagutvikling og prosjektarbeid med systematisk menighetsutvikling i folkekirken (MUV) gjennom en årrekke. På samme tid forbereder Den norske kirke en satsing på «Helhetlig menighetsplan». I den anledning inviterer vi til et seminar hvor premisser for godt utviklingsarbeid i menighetene vil være tema. Vi spør hvilke muligheter og begrensninger ligger i arbeidet med menighetsplaner? Hvilke faktorer bidrar til god ledelse og utvikling i menighetene? Vi inviterer til en faglig samtale med disse som sentrale bidragsytere:

Førsteamanuensis Erling Birkedal ved MF KOM, leder for MUV-satsingen på MF i over ti år, og sentral bidragsyter til tenkningen i norsk og nordisk sammenheng.

Professor Stephen Sirris, leder for Senter for verdibasert ledelse og innovasjon ved VID, har deltatt i gjennomføring og evaluering og skrevet forskningsartikler om MUV.

Utviklingskonsulent Dorte Kappellgaard ved Kirkefondet i Danmark, mangeårig bakgrunn fra lokal kirkeutvikling i dansk kontekst, disputerte på aktuell tematikk i sommer. Hun er påtroppende i stilling som faglig leder ved MF KOM.

Vi benytter også anledningen for å takke Erling Birkedal for sin store innsats på området.

Program:

Kl. 13.00        Velkommen

Kl. 13.10        Erling Birkedal – Fra MUV til helhetlig menighetsplan

Kl. 13.30        Stephen Sirris – Planledelsens muligheter og begrensninger  

Kl. 13.50        Samtale

Kl. 14.15.       Pause og bevertning

Kl. 14.45        Dorte Kappelgaard – Å understøtte lokale kirkelige praksiser

Kl. 15.05        Samtale

Kl. 15.30        Avslutning med takk til Erling

Kl. 16.00        Slutt