Johan Lövgren disputerer

Johan Lövgrens doktorgradsprøve

Johan Lövgren holder fredag 4. mai prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

Informasjon

Dato/tid: 
04.05.2018 - 10:15

Johan Lövgren holder sin prøveforelesning for graden ph.d. fredag 4. mai 2018 kl. 10.15 over oppgitt emne:

"Kritiske perspektiver på folkehøgskolebevegelsens historiske bakgrunn og bakgrunnens betydning for dagens utdanningspolitikk og utdanningspraksis"

Samme dag kl. 12.15 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling

”The Reflective Community: Learning processes in Norwegian folk high schools”

Sammendrag

De ordinære opponenter er professor dr. Anne Line Wittek, Oslo (1) og professor dr. Staffan Larsson, Linköping (2). Professor dr. Claudia Lenz er tredje medlem i bedømmelseskomiteen.

Disputasen ledes av rektor Vidar Leif Haanes.

Prøveforelesning og disputas vil foregå på skandianviske språk, og holdes i Aud. 1, Gydas vei 4.