Inge Anderslands doktorgradsprøver

Inge Andersland holder 4. oktober prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling ved MF vitenskapelig høyskole.

Informasjon

Dato/tid: 
04.10.2019 - 10:15 til 15:00

Prøveforelesningen for graden ph.d. foregår fredag 4. oktober 2019 kl. 10:15.

Tema for prøveforelesningen:

En sammenligning av fagets formål/mål/syfte i Norge, Danmark og Sverige og drøfting av hva dette kan fortelle om hvilke ideer som står sentralt i de ulike skandinaviske lands religionsfag.

Samme dag kl. 12.15 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling:

Religion Education, Religious and National Identity, and the Purpose of Education.

De ordinære opponenter er professor dr. Kerstin von Brömssen, Trollhättan (1) og professor dr. Geir Skeie, Stavanger (2). Professor dr. Geir Afdal er tredje medlem i bedømmelseskomiteen.

Disputasen ledes av prorektor Kjetil Fretheim.

Prøveforelesningen og disputas blir holdt i Auditorium I, Gydas vei 4, Majorstua.