Hildegunn Valen Kleive

Hildegunn Valen Kleives doktorgradsprøver

Hildegunn Valen Kleive holder 10. mai prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

Informasjon

Dato/tid: 
10.05.2019 - 10:15 til 15:00

Prøveforelesningen for graden ph.d. foregår fredag 10. mai 2019 kl. 10:15. 

Tema for prøveforelesningen:

"Forskning på migrasjon, ungdom og religion i Europa. Hva kan et fokus på "hverdagsreligion" tilføre forskningsfeltet, og hvilke utfordringer fører dette perspektivet med seg?"

Samme dag kl. 12.15 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling:

Not that religious: A study of young Tamil religiosity in north-western Norway

Sammendrag

De ordinære opponenter er associate professor dr. Marianne Qvortrup Fibiger, Aarhus (1) og professor dr. Øivind Fuglerud, Oslo (2). Postdoc dr. Gina Lende er tredje medlem i bedømmelseskomiteen. 
Disputasen ledes av rektor Vidar L. Haanes.

Prøveforelesningen og disputas foregår på norsk og blir holdt i Auditorium I, Gydas vei 4, Majorstua.