Hege Kristin Ringnes

Hege Kristin Ringnes' doktorgradsprøver

Hege Kristin Ringnes holder prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling fredag 29. mai 2020.

Informasjon

Dato/tid: 
29.05.2020 - 10:15 til 16:00

Prøveforelesningen for graden ph.d. foregår fredag 29. mai 2020 kl. 10.15. 

Tema for prøveforelesningen:

offentliggjøres 13. mai

Samme dag kl. 12.15 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling:

Emotion regulation strategies and future prospects among Jehova’s Witnesses:
A qualitative study of Norwegian members of an end-time focused religious group.

De ordinære opponenter er professor dr. Sebastian Murken, Marburg (1), og professor dr. Valerie DeMarinis, Uppsala (2). Professor dr. Jan-Olav Henriksen er tredje medlem i bedømmelseskomiteen. 

Disputasen ledes av rektor Vidar L. Haanes.

Prøveforelesningen og disputas foregår på engelsk og vil bli avholdt hel-elektronisk pga korona-viruset.
Nærmere informasjon om dette og tilgang vil kommer her etter hvert.