Harald Askelands doktorgradsprøver

Harald Askeland holder 04.03.16 sin prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

Informasjon

Dato/tid: 
04.03.2016 - 10:15

Fredag 4. mars 2016 kl. 10:15 holder Harald Askeland sin prøveforelesning for graden ph.d. over oppgitt emne:​

Hvilke særegne kjennetegn har trosbaserte velferdsprodusenter innenfor helse-/sosialsektoren? 
Hvilke troselementer i slike organisasjoner samsvarer med involverte profesjoners verdier, og hvilke står i motsetning til dem? 
Hvordan ser de framtidige mulighetene ut for trosbaserte helsetiltak i slike organisasjoners regi?

Fredag 4. mars 2016 kl. 12:15 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling

”Hverdagsledelse:

Diakoni, verdier og ledelse i praksis”

Summary (pdf English)
Summary (pdf Norwegian)

De ordinære opponenter er professor dr. Bengt Kristensson Uggla, Åbo/Uppsala (1)​ og førsteamanuensis dr. Rebecka Arman, Göteborg (2).
Professor II dr. Håkon W. Lorentzen er tredje medlem i bedømmelseskomiteen. 
Disputasen ledes av rektor Vidar L. Haanes.

Prøveforelesninger og disputas holdes i Aud. I, Det teologiske Menighetsfakultet, Gydas vei 4.