Harald Aarbakke

Harald Aarbakkes doktorgradsprøver

Harald Aarbakke holder 15. juni prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

Informasjon

Dato/tid: 
15.06.2017 - 10:15

Harald Aarbakke holder sin prøveforelesning for graden ph.d. torsdag 15. juni kl. 10.15 over oppgitt emne: 

Hvilken relevans har nytestamentlig kristologi for teologisk refleksjon i vår tid?

Torsdag 15. juni kl. 12.15 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling

The importance of Being the Eldest Brother and Its Relevance for New Testament Christology.

Her kan du lese et sammendrag av avhandlingen (engelsk) 

De ordinære opponenter er professor dr. Reidar Aasgaard, Oslo (1) og førsteamanuensis dr. Anna Rebecca Solevåg, Stavanger (2). Professor dr. Karl Olav Sandnes er tredje medlem i bedømmelseskomiteen.

Disputasen ledes av rektor Vidar Leif Haanes.

Prøveforelesning og disputas holdes i Aud. I, Gydas vei 4.