Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge i går og i dag

Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap presenterer ny og aktuell Hans Nielsen Hauge-forskning.

Informasjon

Dato/tid: 
08.04.2021 - 10:00 til 13:00

3. april 2021 er det 250 år siden lekpredikanten Hans Nielsen Hauge ble født. I forbindelse med jubileet kommer Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap med et dobbeltnummer om Hans Nielsen Hauge 5. april.

I den anledning ønsker vi hjertelig velkommen til åpent webinar torsdag 8. april kl 10.

Flere av bidragsyterne i den ferske utgaven av Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap (gratis å lese) deltar med sine funn, teorier og perspektiver i form av korte foredrag og samtaler. 

Her utdypes temaer som Hans Nielsen Hauges forhold til den pietistiske og den mystiske tradisjon, Hauge-bevegelsen og kvinnene, Hauges møte med rettsapparatet og bruken av Hauge i dag.

Den haugianske vekkelse var også en sangvekkelse. Student ved NMH, Victoria Oftestad, synger fra bevegelsens sangskatt.

 

 

 

Program

Allt tidspunkt er anslagsvise. Det vil også bli flere innslag underveis ved musikkstudent Victoria Oftestad, som synger av den haugianske sangskatten.

10.00 Åpning ved rektor Vidar L. Haanes

10.15 Innledning ved professor emeritus Bernt T. Oftestad:
Historiens Hauge og Hauge som aktuelt ideal

10.40 Samtale ved professor Arne Bugge Amundsen og førsteamanuensis Joar Haga:
Hans Nielsen Hauge og den mystiske tradisjon 

11.15 Pause

11.30 Foredrag ved stipendiat/høgskolelektor Jostein Garcia de Presno:
Anklaget for skadelig lære. Rettssaken mot Hans Nielsen Hauge

11.55 Foredrag ved professor emerita Bjørg Seland:
Haugebevegelsen – bærer av en form for feminisme?

12.20 Samtale ved professor emeritus Oddvar J. Jensen og professor Magne Supphellen:
Hvordan forvalte arven etter Hauge?

12.45 Avslutning ved førsteamanuensis Jeppe Bach Nikolajsen