Bilde av rapporten "Samhandling i en selvstendig folkekirke"

Foto: Kirkerådet

Halvdags-seminar om kirkelig organisering

Hvordan bør fremtidens kirke se ut? Hvilke alternativ er de beste? Finnes det andre løsninger enn en prostimodell for et samlet arbeidsgiveransvar? 

Informasjon

Dato/tid: 
20.10.2021 - 11:30 til 15:00

Sted: Auditorium 2 eller digitalt via Zoom. Passcode: 031194

Dette er spørsmål vi vil drøfte under halvdags-seminaret. Her vil vi også lansere et nytt temanummer av Tidsskrift for praktisk teologi om kirkelig organisering. 

Den norske kirke er i en prosess med å finne fram til en ny organisering. Menighetsråd, fellesråd og andre kirkelige instanser arbeider med sine høringssvar på bakgrunn av sluttrapporten "Prosjekt kirkelig organisering 2019-2021". Seminaret vil komme inn på spørsmål som er sentrale i denne sammenhengen.

Programmet vil bestå av korte innledninger og samtale. Det blir åpent for spørsmål og kommentarer fra salen. Seminardeltakere som deltar digitalt, kan sende korte spørsmål eller kommentarer via chat-funksjonen i Zoom.

Sted: Fysisk fremmøte – Auditorium 2 ved MF eller digitalt gjennom denne zoom-lenken. Bruk passord 031194.

Program

11.30 – 12.15: Må vi velge prostiet?

 • Ingrid Vad Nilsen – Valget av prostiet  
 • Inge Westly – Prostimodellens bakgrunn og begrunnelser 
 • Sevat Lappegard – Den lokale kyrkje  
  ​Samtale

1230 – 1345: Modeller til diskusjon

 • Marit Halvorsen Hougsnæs – Prostimodellene, hvilken og hvorfor?  
 • Martin Enstad – Prostimodellene – hvilken og hvorfor?   
 • Kjetil Haga – Prostimodellene – hvilken og hvorfor?  
 • Trond Skard Dokka – Lokale menigheter i lokale samfunn
 • Sevat Lappegard – Sokn og bispedømme, basis i kyrkjeordninga
  Samtale

14.15 - 15.00 Faglig og daglig ledelse 

 • Angela Timmann-Mjaaland – Kall og arbeidsgiveransvar i ledelsen av prester
 • Martin Enstad – Faglig og daglig ledelse
 • Marit Halvorsen Hougsnæs – Faglig og daglig ledelse
  Samtale

Det blir enkel bevertning.