Håkon Sunde Pedersen

Håkon Sunde Pedersens doktorgradsprøve

Håkon Sunde Pedersen holder 11. januar prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

Informasjon

Dato/tid: 
11.01.2019 - 10:15

Prøveforelesningen for graden ph.d. foregår fredag11. januar 2019 kl. 10:15. 

Tema for prøveforelesningen:

The afterlife of Jeremiah: The prophet and his book in early Jewish and Christian reception

Samme dag kl. 12.15 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling:

 The Retributive and Suffering God of the Book of Jeremiah:

A Study of YHWH’s ʻĀzab-Complaints.

Sammendrag

Ordinære opponenter er Senior Lecturer dr. (1) Else Kragelund Holt, Aarhus, og Senior Lecturer dr. David Reimer, Edinburgh/St.Andrews (2). Professor dr. Gard Granerød er tredje medlem av bedømmelseskomiteen.

Disputasen ledes av rektor Vidar L. Haanes.

Prøveforelesningen og disputas foregår på engelsk og blir holdt i Auditorium I, Gydas vei 4, Majorstua.