grobunn for håp

Grobunn for håp - språk og handling i det grønne skiftet

Korsvei og MF inviterer til fordypningsdag der vi ser etter endringskrefter i det grønne skiftet, både dem vi finner i språket og i nye handlemåter. 

Informasjon

Dato/tid: 
06.04.2019 - 10:30 til 15:00

At verden trenger en radikal kursendring, står klarere for oss enn noen gang. Endringer er i emning, men synes ofte å komme så langsomt at det er lett å miste motet. Desto sterkere grunn til å vende oppmerksomheten der hvor noen gjennom ord og handling makter å sette noen håpefulle spor! Denne gangen ser vi i to ulike retninger:

Første del av dagen møter vi teologer som har studert ulike typer av kirkelig tale om samfunnsspørsmål. Vi spør etter hva slags språk som ser ut til å ha bærekraft i møte med de komplekse politiske og miljømessige utfordringene: Kjetil Fretheim er professor og prorektor ved MF. Han har blant annet forsket på Kairos-dokumentene og på kirkens stemme i samfunnsspørsmål. Asla Maria Bø Fuglestad er teolog PhD og har nylig disputert ved Teologisk Fakultet. I sin avhandling sammenligner hun miljøargumentasjonen i Vatikanet under pave Frans og i Det lutherske verdensforbund.

Andre del av dagen hører vi fra aktører i næringslivet som viser hvordan nytenkning kan få følger som monner. Kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr fra Skanska forteller om nullutslippsvisjoner hos Nordens største entreprenør. Hvordan skape endring i en byggeindustri som ellers har et stort CO2-regnskap? Ivar Søvold vil fortelle fra virksomheten i selskapene Green Energy og Sagawood som han er involvert i, og som blant annet arbeider med solenergisystemer for buss.

Koordinator for kommende Korsveifestival, Margrete Kvalbein, informerer om forberedelser og påmelding til sommerens festival, 16.-21. juli.

Strek-redaktør Asle Finnseth deler noen håpefulle betraktninger på slutten av dagen.

På denne dagen er det mulig å la seg inspirere! 

Deltakeravgift:
kr 200,- / studenter kr 100,-  
Dette inkluderer lunsj og den siste Korsveiantologien: De åpne henders økonomi (Red: Tone Stangeland Kaufman / Inge Westly)

Påmelding til kontoret@korsvei.no innen 4. april.

Betaling ved fremmøte eller via tilsendt lenke ved påmelding.

Program:
10.30     Kaffe og te
11.00     Innledning: Kirkens tale i det grønne skifte
Professor Kjetil Fretheim: Kirkens stemme i samfunnsspørsmål
Teolog PhD, Asla Marie Bø Fuglestad: Trosforestillinger og språk i kirkens miljøargumentasjon
12.15     Margrete Kvalbein – Korsvei-informasjon
12.20     Liturgisk bønn
12.30     Lunsj
13.30     Store utslipp, store endringer
Audun Lågøyr: Byggeindustri i omstilling  
Ivar Søvold: Business på grønne veier
14.45     "Håpet har et ansikt" - tale ved Asle Finnseth  

Fakta: 

Disse bidrar: 


Kjetil Fretheim


Asla Maria Bø Fuglestad


Audun Lågøyr


Ivar Søvold


Margrete Kvalbein


Asle Finnseth