Kollasj av bidragsytere og Hans Nielsen Hauge

Fra religionsmonopol til livssynsåpent samfunn

MF KOM, Norges Kristne Råd og Ansgar høyskole arrangerer et åpent jubileumsseminar i anledning at det er det er 175 år siden den første dissenterloven kom. Denne loven gjorde slutt på religionsmonopolet i Norge.  

Informasjon

Dato/tid: 
03.11.2020 - 09:00 til 14:20

Dissenterloven gav kristne trossamfunn rett til å etablere menigheter. Den nye trossamfunnsloven som nå er til behandling i Stortinget, er fjerde etappe i utvikling av lovgivning på dette feltet siden 1845. Dette vil også bli belyst på seminaret.

Velkommen til seminar på MF vitenskapelig høyskole. På grunn av smittvernrestriksjoner blir arrangementet holdt digitalt.

Opptakene fra seminaret kan du nå se her:
https://vimeo.com/showcase/7756328

Program

09:00: Åpning v/ Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd og Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister (KrF).

09:30: Dissenterlovgivningens historie Dissenterlovgivningens historie v/ Ingunn Folkestad Breistein, professor i kirkehistorie og rektor ved Ansgar Høyskole.

09:50: Den kristelige stat v/ Per Kristian Aschim, fagsjef i Presteforeningen og førsteamanuensis II ved MF vitenskapelig høyskole

10:10:  Pause

10:45:  «De andre» - mormonene og andre religiøse grupper på 1800-tallet. v/ Frode Ulvund, professor i historie ved Universitetet i Bergen

11:05:  Frikirkebevegelsene og religionsfriheten -  hvor fikk de ideen fra? v/ Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges Kristne Råd

11:25: Pause

12:30: Det livssynsåpne samfunn: Hvordan ser det ut nå? v/ Sturla Johan Stålsett, professor i diakoni, religion og samfunn ved MF vitenskapelig høyskole
Respons:

  • Lena Larsen, Religionsviter, leder av Oslokoalisjonen fro tros- og livssynsfrihet, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO.
  • Marathugoda Manirathana thero, hovedmunk Oslo buddhist vihara.

13:30: Demonteringen av statsreligion i Norge - Kom vi dit vi ville? v/ Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet
Respons:

  • Terje Solberg, seniorrådgiver Den Evangelisk Lutherske Frikirke
  • Marit Kromberg, Kvekersamfunnet.

14:15: Avslutning