Fra religionsmonopol til livssynsåpent samfunn

MF KOM og Norges Kristne Råd arrangerer et åpent jubileumsseminar i anledning at det er det er 175 år siden den første dissenterloven kom. Denne loven gjorde slutt på religionsmonopolet i Norge.  

Informasjon

Dato/tid: 
17.03.2020 - 09:00 til 15:00

Dissenterloven gav kristne trossamfunn rett til å etablere menigheter. Den nye trossamfunnsloven som nå er til behandling i Stortinget, er fjerde etappe i utvikling av lovgivning på dette feltet siden 1845. Dette vil også bli belyst på seminaret.

Velkommen til et åpent seminar på MF vitenskapelig høyskole, auditorium 2.  
Seminaret er gratis. Lunsj kan kjøpes i kantina.

Program

09:00: Åpning v/ Berit Hagen Agøy, styreleder i Norges Kristne Råd og Jorunn Hallaråker Heggelund, statssekretær i Barne- og familiedepartementet.

09:30: Dissenterlovgivningens historie Dissenterlovgivningens historie: v/ Ingunn Folkestad Breistein, professor i kirkehistorie og rektor ved Ansgar Høyskole:

10:00:  Den kristelige stat. v/ Per Kristian Aschim, fagsjef i Presteforeningen og førsteamanuensis II ved MF vitenskapelig høyskole

10:30:  Pause

10:45:  «De andre» - mormonene og andre religiøse grupper på 1800-tallet. v/ Frode Ulvund, professor i historie Universitetet i Bergen

11:15:  Frikirkebevegelsene og religionsfriheten -  hvor fikk de ideen fra? v/ Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges Kristne Råd.

11:45: Lunsj

12:30: Den nye trossamfunnsloven og Grunnlovens §16. v/ Eivind Smith, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Responser og plenumsamtale.

13:15: Det livssynsåpne samfunn: Hvordan ser det ut nå? v/ Sturla Johan Stålsett Professor i diakoni, religion og samfunn, MF vitenskapelig høyskole

13:45: Pause

14:00:  Panelsamtale.

14:45:  Oppsummering.

15:00: Slutt.

Med forbehold om endringer.