Forskerseminar i kristent barne- og ungdomsarbeid

Velkommen til forskerseminar, som arrangeres i forbindelse med UKT-konferansen.

Informasjon

Dato/tid: 
18.10.2016 - 09:00 til 15:30

Program

I år har vi spennende bidrag fra både norske og internasjonale forskere. I løpet av dagen blir det presentasjoner, workshop, pauser, lunsj og en oppsummerende samtale.

Bidragsytere

Dr. M.C.H. (Monique) van Dijk-Groeneboer er religionssosiolog fra Nederland og jobber ved Tilburg University. Hun har gjennomført en rekke undersøkelser på nederlandsk ungdom spesielt rundt religion, verdier og deres hverdag.

Fra Finland får vi bidrag fra tre forskere, Jarmo Kokkonen, Salla Poropudas og Jouko Porkka. De presenterer ulike forskningsbidrag rundt konfirmasjon og ungdom i Finland.

Linn Sæbø Rystad er stipendiat og forsker på forkynnelse for barn og unge i trossopplæringsgudstjenester. Linn vil legge fram deler av sitt prosjekt. Solvor Mjøberg Lauritzen er post.doc og forsker på utdanning blant Rom i Romania. Hun vil presentere en foto- etnografisk studie rundt romelever. Begge arbeider på MF.

Kenda Creasy Dean er professor i Youth, Church and Culture ved Princeton Theological Seminary. Hun er en av de største bidragsytere innenfor forskning rundt ungdom og praktisk teologi i dag og har skrevet en rekke bøker. Kenda vil gi respons på noen av innleggende samt avslutte dagen med en samtale rundt forskning, utdanning og kristen ungdomsarbeid i dag.  

Påmelding og pris

Send en mail til kurs og administrasjonssekretær Vibeke Wilhelmsen på kurs@mf.no innen 10. oktober. Dere må her opplyse om adressen fakturaen skal sendes til, og om dere skal ha noe spesial kost. Forskerseminaret koster kr 300. Dette er for å dekke mat og administrasjon.

Informasjon om dette arrangementet finner du også på Facebook.

Husk påmelding til UKT-konferansen! Meld deg på her.
Alt om UKT-konferansen ser du her.