Folkekirken og folkets kirker

Hvordan ivaretar vi landets kirkebygg i et endret livsynspolitisk landskap? MF og KA inviterer til konferanse på MF 14.-15. april 2016.

Informasjon

Dato/tid: 
14.04.2016 - 12:00 til 15.04.2016 - 17:00

Kirkene i Norge er både gudshus og kulturminner, knutepunkter i lokalsamfunnet og del av landets kulturarv. I en tid der mange strukturer er i endring, er det grunn til å sette søkelys på landets kirkebygg.

Befolkningssammensetning og bosettingsmønstre forandrer seg, den administrative inndelingen av landet i kommuner legges om, befolkningen favner et større livssynsmangfold enn tidligere og forholdet mellom stat og kirke er ikke lenger det samme som før. Alt dette har konsekvenser for forvaltningen og bruken av kirkebyggene – og for vernet av dem som kulturminner. Representerer deres doble status som gudshus og kulturminner en konflikt, eller åpner den for muligheter til å revitalisere kirkerommene som folkets felleseie? Hvem skal kirkebyggene være til for?

MF og KA ønsker å invitere forskjellige aktører fra kirkeliv og kulturminnevern til å diskutere disse spørsmålene. Velkommen til en to-dagers konferanse om kirkebyggenes fremtid i Norge!

Last ned brosjyre om konferansen ...

Program:

Torsdag 14. april
1200    Registrering og lunsj, MF
1300    Folkekirken og folkets kirker: en introduksjon til konferansens tema. Kristin B. Aavitsland, MF
1315    Kirkebygg og livsløp. Biskop Helga H. Byfugllien, preses i Den norske kirke
1330    Er det grenser for hva en kirke kan brukes til? Eksempler fra Storbritannia, Sverige og Italia. Oddbjørn Sørmoen, KA
1430    Kaffe
1500    Case studies: Erfaringer med en endret virkelighet i by og land. Robert Wright, kirkeverge i Oslo. Ragnhild Tveit, rådgiver for kirkekunst og kirkeforvaltning i Bjørgvin bispedømme
1600    Kirkerommet som ressurs i trosopplæringen. Paul Erik Wirgenes, Kirkerådet
1700    Samlet avgang til middag
1730    Middag på Vulkan
1930    Besøk i Kulturkirken Jacob. Erik Hillestad, Kirkelig kulturverksted

Fredag 15. april
0845    Kaffe
0900    Fortiden er ikke hva den engang var: Restaurering og ideologi i historiske kirkerom. Kristin B. Aavitsland, MF
1000    Kirkerommet som public space. Jan Terje Christoffersen, MF
1030    Kirkebygg som historisk kapital i lokalsamfunnet. Morten Stige, Byantikvaren i Oslo
1100    Kaffe
1130    Paneldebatt Ledelse: Hallvard Mosdøl, MF
​           Paneldeltagere: 
           Kristin Gunleiksrud Raaum
​           Ragnhild Tveit
​           Morten Stige
​           Jan Terje Christoffersen
1230    Lunsj
1400    Ekskursjon til St. Hanshaugen storsogn: Tre kirkers utfordringer og løsninger: Trefoldighetskirken, Markus kirke og Gamle Aker kirke. Tor Even Fougner, Oddbjørn Sørmoen
1700    Programslutt

Deltageravgift: kr. 1200
Påmeldingsfrist 1. april 2016
Påmelding
: Avsluttet.

(foto: Nesseby kirke, Finnmark, arkitekt: C. H. Grosch. Foto: Jiri Havran. http://arkitekturguide.uit.no/categories.php?cat_id=230