Roser i murvegg, Oslo

Fagdag i religionspsykologi

Velkommen til fagdag i religionspsykologi 14. mars.
Tema for dagen: ”If I take death into my life...” From angst to meaningful living

Informasjon

Dato/tid: 
14.03.2019 - 10:00 til 16:00


Tatjana Schnell

Påmelding
Påmelding via deltager.no

NB! Ønsker du å betale med faktura?
Meld deg på ved å sende en epost til kurs@mf.no.

Pris
Kr 950,- (inkl. lunsj)
MF-studenter kan delta gratis (uten lunsj).

Lidelse er en del av livet. Det kan sees på som noe som skjer med oss - eller som noe vi gjør. Vårt valg av det ene eller andre perspektivet har stor påvirkning på opplevelsen vi har. Det har eksistensielle filosofer, som Kierkegaard og Heidegger, slått fast for lenge siden. Psykologien viser at de hadde rett. På denne fagdagen vil vi se nærmere på våre holdninger knyttet til lidelse, fulgt av ulike tilnærminger til død og dødsfall. 

Fagdagen holdes av professor II ved MF, Tatjana Schnell.
Undervisningen foregår på engelsk.

10.00 – 11.30: What is suffering? How do we deal with suffering? Different approaches toward suffering

11.30 – 11.45: Break

11.45  – 12.15: Crisis of meaning

12.15 – 13.00: Lunch

13.00 – 14.15: Dealing with death and dying: Tentative advances and self-exploration

14.00 -14.30: Reading Heidegger: "Only others die..."

14.30 – 14.45: Break

14.45 – 15.45: Two theories of how we deal with death and dying: Terror management theory and “The roar of awakening”
- Introduction
- Small group discussion: Who’s right?
- Plenary discussion

15.45 – 16: Summary, final questions

Fagdagen inngår som en av undervisningsdagene i emnet Religionspsykologi: Ritualisering og eksistensiell meningsdannelse etter ond og brå død. Fagdagen er også åpen for deltakere som ikke er tar hele emnet. 

 

Kurset er godkjent av 

Norsk fysioterapiforbund ved fornyelse av spesialitet (6 timer). Kurset kan også benyttes i en spesialistoppbygging med mastergrad (6 timer). 
Psykologforeningen som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.