studenter foran hovedinngang

Fagdag i praktisk teologi

Fagdagen presenterer den nyeste forskningen innen praktisk teologi, fra noen av de fremste forskerne på feltet i landet.

Informasjon

Dato/tid: 
06.05.2019 - 10:00 til 16:00

Målet med arrangementet er å legge til rette for samtaler mellom personer fra ulike utdannings- og forskningsinstitusjoner som driver med praktisk teologi, og andre med interesse for praktisk teologi. I år blir dagen todelt.

Før lunsj diskuterer vi fire nyere internasjonale bidrag innen praktisk teologi. Etter lunsj får vi høre presentasjoner fra pågående forskning ved noen av institusjonene, og vi samtaler rundt disse.

Fagdagen er åpen for alle interesserte! Meld deg på via skjemaet nederst på denne siden.

Program:

09.30-10.00: Mingling og kaffe

10.00-12.00: Nyere internasjonal litteratur innenfor praktisk teologi
Moderator: Tone Stangeland Kaufman, MF

Pete Ward: Introducing Practical Theology (Baker Academic, 2017)
Innledning v/ Karl Inge Tangen, HLT

Bonnie J. Miller-McLemore: The Blackwell Companion to Practical Theology (Blackwell Publishers, 2011/14)
Innledning v/ Merete Thomassen, TF

Weyel: "Practical Theology as a hermeneutical science of lived religion" - artikkel i International Journal of Practical Theology 1/2014.
Innledning v/ Hans Austnaberg, VID

Courtney Goto: Taking on Practical Theology (Brill, 2018)
Innledning v/ Tone Stangeland Kaufman, MF

12.00-12.45: Lunsj i MFs kantine

12:45-15.30: Presentasjon av nyere og pågående forskningsprosjekter, del I
Moderator: Hans Austnaberg

Elisabeth Tveito Johnsen, TF:
Sted, rom og praksis: Gudstjenester folk vil ha. Et tverrfaglig forskningsprosjekt med analyse av menigheter i Den norske kirke med økt gudstjenestedeltakelse 2012-2017.  

Truls Åkerlund, HLT:
Pentekostal ledelse.

14.00-14.15: Kaffe og te

14.15-15.30: Presentasjon av nyere og pågående forskningsprosjekter og samtale, del II
Moderator: Karl Inge Tangen

Fredrik Saxegaard, MF:
Studium, profesjon og rekruttering» (SPOR) er et prosjekt der forskere fra MF og VID har intervjuet ungdommer i videregående skole, studenter på kirkelige studier og kateketer/prester om motivasjon og rekrutteringsprosesser

Anne Austad, VID:
«Helende erfaringer og den levde kroppen»

15.30-16.00Fagdag i praktisk-teologi 2020 og kommende arrangementer i PT
Moderator: Elisabeth Tveito Johnsen

 

Fakta: 

Påmeldingen er nå stengt