studenter foran hovedinngang

Fagdag i praktisk teologi

Fagdagen presenterer den nyeste forskningen innen praktisk teologi, fra noen av de fremste forskerne på feltet i landet.

Informasjon

Dato/tid: 
06.05.2019 - 10:00 til 16:00

Målet med arrangementet er å legge til rette for samtaler mellom personer fra ulike utdannings- og forskningsinstitusjoner som driver med praktisk teologi, og andre med interesse for praktisk teologi. I år blir dagen todelt.

Før lunsj diskuterer vi fire nyere internasjonale bidrag innen praktisk teologi. Etter lunsj får vi høre presentasjoner fra pågående forskning ved noen av institusjonene, og vi samtaler rundt disse.

Fagdagen er åpen for alle interesserte! Meld deg på via skjemaet nederst på denne siden.

Program:

09.30-10.00: Mingling og kaffe

10.00-12.00: Nyere internasjonal litteratur innenfor praktisk teologi
Korte presentasjoner av nyere internasjonale bidrag. Hvordan gjøres praktisk teologi i vår kontekst i lys av denne litteraturen?

Sesjonen tar utgangspunkt i innledningskapitlene i tre nyere bøker, pluss en artikkel:

12.00-12.45: Lunsj - MF spanderer!

12:45-15.30: Presentasjon av aktuelle forskningsprosjekter

Elisabeth Tveito Johnsen, TF:
Sted, rom og praksis: Gudstjenester folk vil ha. Et tverrfaglig forskningsprosjekt med analyse av menigheter i Den norske kirke med økt gudstjenestedeltakelse 2012-2017.  

Truls Åkerlund, HLT:
Pentekostal ledelse.

Fredrik Saxegaard, MF:
Fra forskningsprosjektet SPOR

Anne Austad, VID:
«Helende erfaringer og den levde kroppen»

TBA

15.30-16.00: Informasjon om kommende konferanser og arrangementer i praktisk-teologi.

16.30 Felles middag i Oslo sentrum (selvkost). Gi beskjed ved påmelding om du skal være med!

 

Fakta: 

Påmelding finner du nederst på denne siden.

Arrangementet er gratis.

Middagen betales av hver enkelt deltaker.