Fagdag om profesjonsetikk

Informasjon

Dato/tid: 
22.04.2016 - 09:00 til 14:45

For studenter i lektorprogrammet og i de kirkelige profesjonsutdanningene.

ARRANGØR
Profesjonsutvalget ved MF. Profesjonsutvalget består av lederne for profesjonsutdanningene ved MF: Trine Anker (lektor), Tron Fagermoen (diakoni), Heid Leganger-Krogstad (kirkelig undervisning), Astrid Sandsmark (UKT), Fredrik Saxegaard (teologi), Idun Strøm Sefland (praksisleder).

Se programmet for dagen her

Spørsmål?
Praktikumsleder Fredrik Saxegaard
Fredrik.saxegaard@mf.no.
22 59 05 71
950 81 727