Fagdag "Jeg møtte Jesus"

Omvendelse i en sekulær tid er temaet for fagdagen på MF 7. desember. Karl Olav Sandnes, Charlotte Rørth, Leif Gunnar Engedal og Silje Kvamme Bjørndal holder innlegg.

Informasjon

Dato/tid: 
07.12.2016 - 09:30 til 15:00

Den ikke-troende journalisten Charlotte Rørth forteller at hun møtte Jesus i Spania i 2009. Helt uventet.
Bibelen forteller at det samme skjedde med den fanatiske Jesus-motstanderen Paulus ved Damaskus i år 33.

Er det en sammenheng?

Paulus levde i en tid som kjente Gud og forventet at han ledet historien. Rørth lever i en tid som regner med at Gud – sannsynligvis – ikke er. 

Hvilken betydning har konteksten for refleksjonen og formidlingen av møtet med Jesus? Kan religionspsykologien bidra til å kaste lys over disse erfaringene?

Vel møtt til fagdag på MF 7. desember kl. 9.30 - 15.00 i aud. 1! 

Program

09.30 Kaffe og registrering
10.00 Velkomst og åpning. Charlotte Rørth: Jeg møtte Jesus
11.25 Karl Olav Sandnes: «Aller sist viste han seg for meg». Paulus’ erfaring ved Damaskus
12.00 Lunsj
13.00 Silje Kvamme Bjørndal: «Kan sekulære mennesker møte Jesus?»
13.30 Leif Gunnar Engedal: «Viljens beslutning eller selvets overgivelse». Omvendelse i religionspsykologisk perspektiv
14.15 Panelsamtale
15.00 Slutt

CHARLOTTE RØRTH​ er journalist i Nordjyske Stiftstidende og skribent i Information, København. Debutboka «Jeg møtte Jesus» ble utsolgt i løpet av tre dager og kommer ut i stadig flere land.

KARL OLAV SANDNES er professor og seksjonsleder av Det nye testamentet v/MF. Han disputerte med en avhandling om Paulus’ selvforståelse. Har levert en rekke bidrag bl.a. til forståelsen av Paulus og hans teologi.

LEIF GUNNAR ENGEDAL er professor emeritus i religionspsykologi/sjelesorg v/MF. Har blant annet arbeidet mye med Gudsbilde, menneskesyn og identitetsteori, særlig knyttet til postmoderniteten.

SILJE KVAMME BJØRNDAL, ph.d. i teologi fra MF. 

Informasjon kan også ses på areopagos.no og sjelesorg.no. Fagfagen arrangeres av Areopgaos, Institutt for sjelesorg, Modum Bad og MF.

Fakta: 

PRIS
Kr 400 inkludert lunsj. Studenter kr 100 (ikke lunsj)

PÅMELDING
Fristen var 3. desember. 

FOREDRAGSHOLDERE:

Charlotte Rørth


Karl Olav Sandnes

Leif Gunnar Engedal

​Silje Kvamme Bjørndal