Illustrasjon: Hvor mye koster et menneske?

Diakonikonferansen 2021: Hva koster et menneske?

Hvilke oppgaver har diakonien i et samfunn som setter prislapper på mennesker? Og hvordan kan vi skape et samfunn der alle har en likeverdig plass? Hvor står kampen for menneskesyn, verdighet og inkluderende fellesskap? 

Informasjon

Dato/tid: 
28.10.2021 - 09:00 til 29.10.2021 - 14:45

Norge er blitt et samfunn med raskt økende forskjeller, krav til å være vellykket, et evig press på kostnader, effektivisering og vekst, og en tro på at markedet kan løse alt. Mange av oss henger ikke med, passer ikke inn, når ikke opp, er syke eller gamle. Veien er kort til å bli et menneske med en prislapp – en kostnad. 

Diakonikonferansen 2021 spør hvilke oppgaver diakonien har i et samfunn som setter prislapper på mennesker, og hvordan vi kan skape et samfunn der alle har en likeverdig plass. Hvor står kampen for menneskesyn, verdighet og inkluderende fellesskap? Tar vi oss egentlig tid til å snakke om hvilke verdier som er viktige, hva som motiverer oss, og hva vi tror på? Det blir foredrag, kulturinnslag, samtaler i sofaen, seminarer, diakoniprisutdeling og gudstjeneste. 

Tid: 28.-29. oktober 2021
Sted: Oslo, Sandnes og Tromsø
For første gang vil Diakonikonferansen arrangeres i tre byer. Deler av programmet skjer på de ulike lokasjonene, mens andre innslag streames direkte fra Oslo. Konferansen fordrer fysisk oppmøte. Det er ikke mulig å følge konferansen digitalt. 

Program og påmelding

 

Om Diakonikonferansen

Diakonikonferansen er en landsdekkende konferanse som arrangeres hvert annet år over to dager. Den henvender seg til medarbeidere i menigheter og diakonale organisasjoner/institusjoner, til studenter og andre interesserte. Konferansen er et samarbeid mellom stiftelsen CRUX, Diakonhjemmet, VID vitenskapelige høgskole, MF vitenskapelig høyskole og Kirkerådet.