banner for diakonikonferansen

Diakonikonferansen 2019

Noen må våke – stemmer for rettferdighet i det offentlige rom.

Informasjon

Dato/tid: 
24.10.2019 - 09:30 til 25.10.2019 - 15:00

Sted: Atriet, VID vitenskapelige høgskole, Diakonveien 14, 0370 Oslo

Meld deg på her

Diakonikonferansen 2019 handler om kampen for rettferdighet. Dette er samtidig en kamp om oppmerksomhet og definisjonsmakt: Hvem slipper til i det offentlige ordskiftet? Hvilke erfaringer får gyldighet? Hvem vinner frem med sine interesser?

Mer informasjon om program, innledere og praktisk informasjon finner du her.

Program

24. oktober

09.30 Registering og kaffe

10.00 Åpning

Rungende røst og klar tale
Leo Ajkic, programleder
En personlig fortelling om krigen og flukten fra Bosnia til oppveksten i Bergen og norsk mediehverdag.

Kampen for rettferdighet
Stephanie Dietrich, professor i diakoni ved VID vitenskapelige høgskole
Diakonien omfatter kampen for rettferdighet. Hva betyr dette, diakoniteologisk, og helt praktisk, at innsatsen for rettferdighet hører til det å være kirke? Hvordan forstår vi kirkens samfunnsoppdrag, både nasjonalt og globalt?

Lunsj

Handlingens stemme
Signe Myklebust, integreringsdiakon i Drammen
Amir Hashani, Norges Handikapforbunds Ungdom NHFU / Skeiv ungdom
Johan Lothe, daglig leder i stiftelsen WayBack Oslo
flere navn kommer

Klimastreik – ungdommens stemmer
Kristin Sønnesyn Berg
KFUK-KFUM Global

16.30 Slutt for dagen

25. oktober

09.00 Åpning

Markedsføring, makt og demokrati - hvordan preger reklame og PR den offentlige samtalen?
Karl Fredrik Tangen, førstelektor ved Høyskolen Kristiania
Hvordan arbeides det for påvirke folks tenkning og praksis? Tangen vil særlig legge vekt på hvordan næringslivet og andre samfunnsaktører forsøker å styre hvordan de selv blir oppfattet og hvordan samfunnsspørsmål blir debattert og hvilken effekt dette har for makt i det offentlige rom.

LIK OG DEL – kampen for rettferdighet på sosiale medier
Petter Dille, kapellan i Ullern menighet
Han vil reflektere over sine erfaringer i sosiale medier, og hvilke muligheter og begrensninger som finnes ved å bruke disse. Kan kampen for rettferdighet vinnes på nett?

Lunsj

Å være stemme for rettferdighet i det offentlige rom
Paneldebatt ledet av Håkon Haugsbø

Ragnhild Kaski, kommunikasjonssjef for Kirkens Bymisjon i Oslo
Eilev Erikstein, prostidiakon i Vest-Telemark
Helga Byfuglien, preses i Bispemøtet i Den norske kirke
Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva
Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land
Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Utdeling av Diakoniprisen

Avsluttende betraktninger fra 3 Oslodiakoner
Martine Hasseleid Semb – ungdomsdiakon Helgerud
Liv Adams – diakon Torshov og Lilleborg
Kirsten Aase Finch – diakon Gamlebyen og Grønland

Gudstjeneste
«Dekk et bord»

15.00 Slutt
 

Diakonikonferansen er en nasjonal konferanse, som arrangeres av

Stiftelsen CRUX
Kirkerådet
MF vitenskapelig høyskole
VID vitenskapelige høgskole
Diakonhjemmet

I 2019 arrangeres konferansen i samarbeid med Oslo bispedømme.