Dikakonikonferansen 2017

Diakonikonferansen 2017

Solidaritetstanken er under press. Viljen til å dele blir mindre og nasjonalismen vokser. Miljøet taper for økonomiske interesser. Et stolt ideal oppleves av mange som utdatert. På 500-årsdagen for reformasjonen spør vi hvordan vi skaper solidaritet og fellesskap i en ny tid?

Informasjon

Dato/tid: 
31.10.2017 - 09:00 til 01.11.2017 - 15:00

 

Se fullt program og mer informasjon her.

Konferansen finner i år sted på Royal Garden Hotel i Trondheim.

Påmeldingsfrist 23. oktober.

Diakonikonferansen er en nasjonal konferansen og arrangeres i samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste, Kirkerådet, Det teologiske menighetsfakultet, Høyskolen Diakonova og VID vitenskapelige høgskole.
I 2017 er Nidaros Bispedømmeråd medarrangør.