Demokratiuken 2016

Alle studenter er velkomne til å delta under Demokratiuken, som starter onsdag 27. januar. 

Informasjon

Dato/tid: 
27.01.2016 - 09:30 til 28.01.2016 - 15:00

Demokratiske verdier
— Mange av våre studenter skal arbeide med barn og unge, og en viktig faglig kompetanse er å forstå og formidle demokratiske verdier, sier Janicke Heldal Stray. 
Hun er førsteamanuensis på MFs lektorprogram. Lektorprogrammet er arrangører av demokratiuken på MF fra 27. - 28. januar.

— I et samfunn som i stadig større grad blir flerkulturelt og pluralistisk, er det spesielt viktig at studentene får kunnskap om menneskerettigheter og demokrati og om kreftene som utfordrer disse, sier hun. 

Kunnskapsrike gjesteforelesere
I demokratiuken kommer gjesteforelesere som har ekspertise på menneskerettigheter, asyl- og flyktningesituasjonen, ekstremisme og radikalisering, hat-snakk og religionspluralisme.

— MF er en institusjon som er opptatt av verdispørsmål, og har som ambisjon å utdanne lektorer og samfunnsvitere som har spisskompetanse i spørsmål knyttet til kulturelle, religiøse og demokratiske utfordringer, sier Heldal Stray.

— Demokratiuken er relevant for alle MF-studenter, og for lærerne. Dette er rett og slett et tilbud man ikke bør la gå fra seg: Kom på demokratiuken, oppfordrer Trine Anker, førsteamanuensis på lektorprogrammet. 

PROGRAM

Onsdag 27. januar
 9.30-10.00 Velkomst ved rektor Vidar L. Haanes
10.00-11.00 Menneskerettigheter - en innføring. Amnesty
11.00-12.00 Asyl - hvorfor så mange nå? Amnesty
12.00-13.00 Lunsj
13.00-15.00 Asylsystemet og flyktningrett v/Sigmund Aas

Torsdag 28. januar
  9.30-11.00 Demokratisk og flerkulturell kompetanse
​                      - Europarådets tilnærming v/ Claudia Lenz
11.00-12.00 Hatespeech.ord v/Øyvind Strømmen (hating muslims)
12.00-13.00 Lunsj
13.00-15.00 Hvordan forebygge ekstremisme 
                        og radikalisering v/HL-senteret 

 

Kontaktperson:
Janicke Heldal Stray, førsteamanuensis ved MF 
janicke.h.stray@mf.no

(Foto: Marius Bergersen)