Cato Gulaker

Cato Gulakers doktorgradsprøver

Cato Gulaker holder 13. juni prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

Informasjon

Dato/tid: 
13.06.2019 - 10:15

Prøveforelesningen for graden ph.d. foregår torsdag 13. juni 2019 kl. 10:15. 

Tema for prøveforelesningen:

The role of Satan in Paul's letters

Samme dag kl. 12.15 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling:

Satan, the Heavenly Adversary of Man:
A Narrative Analysis of the Function of Satan in the Book of Revelation.

Sammendrag

De ordinære opponenter er Professor dr. (1) Paul Middleton, Chester, og Professor dr. Gabriella Gelardini, Bodø (2). Professor dr. Karl Olav Sandnes er tredje medlem i bedømmelseskomiteen. 

Disputasen ledes av rektor Vidar L. Haanes.

Prøveforelesningen og disputas foregår på engelsk og blir holdt i Auditorium I, Gydas vei 4, Majorstua.