Burkhard Kunkel

Burkhard Kunkels doktorgradsprøve

Burkhard Kunkel holder 23. november prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

Informasjon

Dato/tid: 
23.11.2018 - 10:15

Prøveforelesningen for graden ph.d. foregår fredag 23. november 2018 kl. 10:15. 

Tema for prøveforelesningen:

"Lutherische Reformation und ihre materiellen Transformationen:
`Mitteldinge´ als ein Zugang zur Kunst- und Kirchengeschichte."

Samme dag kl. 12.15 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling:

 Mitteldinge: Lutherische Kirchen mit ihren Ausstattungen des 16. Jahrhunderts – eine Geschichte der materiellen Kultur.

Sammendrag

Ordinære opponenter er professor dr. Krista Kodres, Tallinn (1), og professor dr. Sabine Hiebsch, Kampen (2). Professor dr. Otfried Czaika er tredje medlem av bedømmelseskomiteen.

Disputasen ledes av rektor Vidar L. Haanes.

Prøveforelesningen og disputas foregår på tysk og blir holdt i Auditorium I, Gydas vei 4, Majorstua.