Brandt Klawitter

Brandt Klawitters doktorgradsprøver

Brandt Klawitter holder prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling mandag 16. desember 2019.

Informasjon

Dato/tid: 
16.12.2019 - 10:15

Prøveforelesningen for graden ph.d. foregår mandag 16. desember 2019 kl. 10.15. 

Tema for prøveforelesningen:

Gender and sexuality in discussions on natural law and church law in the centuries before the reformation.

Samme dag kl. 12.15 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling:

A Forceful and Fruitful Verse:
Textual and Contextual Studies on Genesis 1:28 in Luther and the Wittenberg Reformation (1521-1531).

Sammendrag

De ordinære opponenter er Professor dr. Irene Dingel, Mainz (1), og førsteamanuensis dr. Sivert Angel, Oslo (2). Førsteamanuensis dr. Eivor A. Oftestad er tredje medlem i bedømmelseskomiteen. 

Disputasen ledes av rektor Vidar L. Haanes.

Prøveforelesningen og disputas foregår på engelsk og blir holdt i Auditorium I, Gydas vei 4, Majorstua.