Bokcover Begynnelser

Boklansering: Begynnelser - Johannesevangeliet som fortelling, dialog og drama

Vel møtt til digital MF KOM lunsj og boklansering av Lars Johan Danbolt og Øystein Wangs ferske bok om Johannesevangeliet. 

Informasjon

Dato/tid: 
26.11.2020 - 11:30 til 12:10

Professor Lars Johan Danbolt og sokneprest Øystein Wang presenterer sin ferske bok "Begynnelser - Johannesevangeliet som fortelling, dialog og drama".

Dette er den første faglige boka på norsk om Johannesevangeliet siden 1970-tallet. Her utforskes Johannesevangeliet fra narrative og dramateoretiske tilnærminger.

Kan skriftet forstås i lys av greske tragedier og helteepos? Hva gjør det med lesningen av Johannesevangeliet om vi tenker oss at vi som lesere er tilskuere til en rekke scener med mange ulike karakterer, dialoger, konfrontasjoner eller mirakler og uttrykk for tro? Hva preger et gudsbilde som framstilles både gjennom jødiske og greske analogier?

Forfatterne gjør nytte av nyere forskning om Johannesevangeliet og kombinerer dette med innsikter om fortellingens og dramaets egenart. Boka gir fornyende perspektiv på kjente tekster, og vil være en ressurs ikke minst for dem som arbeider med forkynnelse og formidling av evangelietekstene. 

Les mer om "Begynnelser - Johannesevangeliet som fortelleing, dialog og drama"

Boklanseringen arrangeres av MF KOM, og blir holdt på zoom.
Bli med via denne lenken:
https://mf-no.zoom.us/j/67496739731?pwd=RkI3WmxkUVFrelgvQzdQYTJON1AxUT09
Passcode: 523062

Alle er hjertelig velkommen!