Audun Toft

Audun Tofts doktorgradsprøver

Audun Toft holder 13. september prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

Informasjon

Dato/tid: 
13.09.2019 - 10:15 til 15:00

Prøveforelesningen for graden ph.d. foregår fredag 13. september 2019 kl. 10:15. 

Tema for prøveforelesningen:

offentliggjøres 30. august

Samme dag kl. 12.15 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling:

Conflict and Entertainment:
Media Influence on Religious Education in Upper Secondary School in Norway.

Sammendrag

Avhandlingen

De ordinære opponenter er dosent dr. Johanna Sumiala, Helsinki (1), og professor dr. Jenny Berglund, Stockholm (2). Førsteamanuensis dr. Lars Laird Iversen er tredje medlem i bedømmelseskomiteen. 

Disputasen ledes av rektor Vidar L. Haanes.

Prøveforelesningen og disputas foregår på engelsk og blir holdt i Auditorium I, Gydas vei 4, Majorstua.