Åpen forelesning med Farid Esack

Professor Farid Esack besøker MF. Hjertelig velkommen til åpen gjesteforelesning!

Informasjon

Dato/tid: 
12.09.2017 - 10:20 til 11:30

Tema for forelesningen: "Islam, Freedom and Rights: An Islamic Perspective on Political Participation"

Professor Farid Esack er en sørafrikansk muslimsk frigjøringsteolog, og professor i Islamic studies ved University of Johannesburg. Esack er en profilert samfunnsdebattant på emner som islam, kjønn og likestilling, frigjøringsteologi, inter-religiøs dialog, og Palestina-spørsmål. 
Han var blant annet med på å starte opp den muslimske anti-apartheidgruppen Muslims Against Oppression, og ble i sin tid oppnevt av Nelson Madela som medlem av den nasjonale Commission for Gender Equality in South Africa.
Esack har fortsatt sitt politiske engasjement, både nasjonalt og internasjonalt. Særlig har han engasjert seg i solidaritetsarbeid overfor Palestina og kamp mot den israelske okkupasjon. 

Vel møtt i AUD 2!