50-års alumnijubileum

Vi ønsker vårkullet av 1967 hjertelig velkommen til jubileumstreff 1. september.

Informasjon

Dato/tid: 
01.09.2017 - 10:00 til 14:00

10.00  Velkomst og kaffe.

10.30  Morgenbønn i kapellet.

11.00  Forelesning  v/ Leif Gunnar Engedal: "Alt til Guds større ære -  Om erfaringer med Gud hos Ignatius av Loyola og Ole Hallesby".

12.00  Lunsj  og fotografering

13.00  Forelesning v/ Torleiv Austad: "Den norske kirke i 1967 og i dag".