Arrangementer 2020

Åpen kirkedør
20.04.2020

Velkommen til seminar om nye kirkelige praksiser i mangfoldssamfunnet.

17.03.2020

MF KOM og Norges Kristne Råd arrangerer et åpent jubileumsseminar i anledning at det er det er 175 år siden den første dissenterloven kom. Denne loven gjorde slutt på religionsmonopolet i Norge.  

Andreas H. Hvidsten - bokseminar MF
12.02.2020

MF inviterer til seminar i forbindelse med Andreas H. Hvidstens bokprosjekt om norsk politisk idéhistorie. 

DIAKONIA 2020 - MF
11.02.2020

Diakonalt arbeid innebærer en blanding av maktkritikk og rettferdig handling – både på lokale og globale nivå. Velkommen på konferanse!

Hender som strekkes frem
30.01.2020 til 31.01.2020

Welcome to a two days seminar in Psychology of Religion 30 and 31 January.

Toromare Mananato
29.01.2020

"A gender perspective on 'Use your talents': How the church in mission emancipates women to use their talents" ved Toromare Mananato

årer på basar
29.01.2020

Velkommen til MFs tradisjonsrike misjonsbasar!

Amos Ounsoubo
29.01.2020

Velkommen til åpen forelesning med Amos Ounsoubo.

Rome as Widow
28.01.2020

Desire for Power and Ideas of Reform During the Avignon Papacy

Korsets gåte
16.01.2020

Velkommen til "MF KOM-debatt" om korset og Jesu døds betydning. 

Sider