Arrangementer 2019

santa maria maggiore, rome
29.05.2019

An Archaeological Discovery and a Problem of Early Christian Architectural History: The Case of Santa Maria Maggiore, Rome

29.05.2019

Why did the twelfth-century canons at the Lateran church in Rome claim the presence of the Ark of the Covenant inside their high altar? 

Steinunns disputas
24.05.2019

Steinunn A. Björnsdottir holder 24. mai prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

23.05.2019

Kirkelig profesjonskunnskap mellom relasjonskompetanse og teoretiske kunnskapsbaner. 

Hildegunn Valen Kleive
10.05.2019

Hildegunn Valen Kleive holder 10. mai prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

Johnny Cash- The Holy Land
07.05.2019

In this special lecture, Shalom Goldman will discuss the role of American pop culture stars in the American fascination with the state of Israel.

Tetradrakme med Alexander den store fra 325 f.Kr.
07.05.2019

Alexander den stores guddommelige tilbakekomst – et halvt årtusen etter sin død.

Dag Øistein Endsjø, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo

06.05.2019

Vi inviterer til feiring av et nylig inngått samarbeid mellom Norsk filologisk institutt (PHI) og MF vitenskapelig høyskole.

studenter foran hovedinngang
06.05.2019

Fagdagen presenterer den nyeste forskningen innen praktisk teologi, fra noen av de fremste forskerne på feltet i landet.

world map of Huntington's Clash of Civilizations
23.04.2019

Theorizing Religion in International Politics

Sider