Arrangementer 2018

Andrew Mukaria
12.06.2018

Andrew Ratanya Mukaria holder tirsdag 12. juni prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

06.06.2018

I know, it’s sad but we have to say goodbye for the summer! 
Join us for this final coffee hour of the season - come enjoy your usual coffee and cookie treats.
Most importantly, have you been paying attention? How many coffee hours have you attended? Test your knowledge of what we’ve been up to this year and you might win a surprise...who knows...

See you in auditorium 4!

Street art in Bergen, crucified Sylvi Listhaug.
05.06.2018

Flyktningkrise og korsfestelse: Sylvi Listhaug og betydningen av ‘Jesus’ i norsk politisk diskurs.

Det er nokså sjeldent å møte Jesus i norsk politikk, men med Sylvi Listhaug har han dukket opp bl.a. i Dagnytt18 og i gatekunsten. Hva sier dette om norske forestillinger om Jesus? Hvilken betydning har ‘Jesus’ i norsk politikk og hvilken funksjon får han i Listhaugs politiske retorikk?

Velkommen til vårens siste MF CASR tirsdagslunsj! Som vanlig på rom 478, kl 1130-1200.

 

24.05.2018

Vel møtt til professor Heid Leganger-Krogstads avskjedsforelesning 24. mai på MF.

Religion i praksis. Vebjørn Horsfjord
22.05.2018

Hva er egentlig kosher? Og hva er halal? Spiser buddhister oksekjøtt, og hva spiser sikher? Skal hinduer kremeres eller begraves i kiste? Når feirer ortodokse kristne jul? Eller: Hvordan manøvrere i møte med andres religiøse praksis?

Vebjørn Horsfjord presenterer sin nye bok "Religion i praksis" (2017).

Velkommen!

15.05.2018

"Implisitt religion og eksplisitt juss - Hva slags religionsformer vinner fram i rettssystemet?" Helge Årsheim (TF) diskuterer religion og juss i norsk kontekst.

Velkommen!

09.05.2018

At this coming Coffee Hour, we will talk about different cultures emerging.
There will be a student presentation, and time for conversation.
 

Coffee and tea will be served along with delicious treats.  

Come and have a study break in the midst of finals and exams, and enjoy great conversations with fellow students and colleagues. 

As always in auditorium 4. 

All are welcome!

08.05.2018

Hva vil det si å forske på akutte sosiale problemer, og utsatte gruppers livssituasjon og praksis? Hva er diakoniforskningens metodiske særpreg? Er det noe ved diakoniens karakter som bør gjenspeiles i forskningens metodevalg? Ut fra erfaringen som generalsekretær i Kirkens Bymisjon og i samarbeid med kolleger ved fagutviklingsenheten der, utforsker jeg disse spørsmålene i to artikler som er klare for publisering. Begge ser muligheter i sammenhengen mellom frigjøringsteologi og aksjonsforskning som utgangspunkt for en fornyelse av diakoniforskningens metode idag.

Daniela Lucia Rapisarda
08.05.2018

Daniela Lucia Rapisarda holder tirsdag 8. mai prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

Johan Lövgren disputerer
04.05.2018

Johan Lövgren holder fredag 4. mai prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

Sider