Arrangementer 2017

Nils Hallvard Korsvoll disputas 2017 MF
18.12.2017

Nils Hallvard Korsvoll holder 18. desember sin prøveforelesning og forsvarer doktoravhandlingen "Reconsidering ‘Christian’: Context and Categorisation in the Study of Syriac Amulets and Incantation Bowls"

15.12.2017

Velkommen til semesteravslutningsgudstjeneste kl. 10 og akademisk semesteravslutning på MF fredag 15. desember 2017!

Hilde Lausund
11.12.2017

Hilde Lausund holder 11. desember sin prøveforelesning og forsvarer doktoravhandlingen "Contracted care: An Ethnographic Study of Home Care Nursing Practices in Norway"

06.12.2017

Students from the Norwegian Acadamy of Music will come and play some music for us and there will be snacks and treats from the Philippines for everybody. 
As always there will be plenty of coffee and tea as well. As always in Aduitorium 4.

This will be the last Coffee Hour of 2017.

Come and wish your friends and fellow students a merry christmas and a happy new year. All are welcome!

Kristina Torskenæs
01.12.2017

Kristina Berg-Torskenæs holder 1. desember sin prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling ”The Spiritual Dimension in Nursing: A Mixed Method Study on Patients and Health Professionals”.

Dikakonikonferansen 2017
31.10.2017 til 01.11.2017

Solidaritetstanken er under press. Viljen til å dele blir mindre og nasjonalismen vokser. Miljøet taper for økonomiske interesser. Et stolt ideal oppleves av mange som utdatert. På 500-årsdagen for reformasjonen spør vi hvordan vi skaper solidaritet og fellesskap i en ny tid?

25.10.2017

Join a journey to Ghana at this weeks Coffee Hour. You will have the chance to try some fried plantains and to learn more about this country and culture.
As always in Auditorium 4 @ MF.

All are welcome - Hope to see you there! 

25.10.2017

Vel møtt til professor Sverre Dag Mogstads avskjedsforelesning 25. oktober på MF.

Åpen dag 2017 MF Det teologiske menighetsfakultet forskningsformidling
21.10.2017

Velkommen til Åpen dag på MF lørdag 21. oktober! 

trosopplæring for tweens i Norge
18.10.2017

18. oktober: Tweensa - hvem er de? Hva er de opptatt av? Og hva trenger de?

Sider