Arrangementer

03.01.2019 til 04.01.2019

Lærere og andre interesserte ønskes hjertelig velkommen til Januarkurset 2019!

08.01.2019

Velkommen til semesterstart!

11.01.2019

Håkon Sunde Pedersen holder 11. januar prøveforelesning og forsvarer sin doktoravhandling.

22.01.2019

Professor dr. theol. Karl Olav Sandnes fyller 65 år, og hylles av kollegaer fra inn- og utland. Hjertelig velkommen!

05.02.2019

Velkommen til årets Myklebustforelesning 5. februar. 

06.03.2019

Seminar om menighetsutvikling i et mangfoldig samfunn.

14.03.2019

Velkommen til fagdag i religionspsykologi.
Tema for dagen: ”If I take death into my life...” From angst to meaningful living