Ofte stilte spørsmål om koronaviruset og bruk av omsorgsdager

Her er listet opp en del typiske spørsmål som er knyttet til omsorgspenger og det å være hjemme med barn som har fri fra barnehage og skole. Les eventuelt også på NAVs sider.

Om spørsmålene er knyttet til egen sykdom i forbindelse med covid-19-viruset: Les mer her.

Kan jeg bruke omsorgspenger når skolen eller barnehagen er stengt?

Ja, du bruke omsorgsdager når du må være borte fra jobb fordi barnehagen eller skolen er stengt eller har endrede åpningstider.

15. september trådte en ny regel i kraft som gjelder lokale stengninger av skoler/barnehager. Man kan benytte omsorgsdager så lenge stengningen varer, men du må da levere en bekreftelse på stengningen fra barnehagen/skolen. Les mer om dette på regjeringens sider.

Jeg har hjemmekontor og kan jobbe litt inne i mellom barnepass. Kan jeg bruke bare en del av en omsorgsdag?

Ja, MF godkjenner at du rapporterer hele- og halvdager og også timer frem til 1. juli 2020.

Må jeg søke om å bruke omsorgsdager?

Nei, du må ikke søke om å bruke omsorgsdager. Bruk MFs egenerklæringsskjema.

Hvor mange omsorgsdager har jeg rett på?

Antall omsorgsdager dobles fra 1. januar 2021

Det er bestemt at de fleste tiltakene for omsorgspenger videreføres i 2021 på grunn av koronaviruset.

Dette gjelder til 31. desember 2021:

  • Antall omsorgsdager dobles
  • Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt
  • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag

Dette gjelder til 30. juni 2021:

  • Du kan bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt
  • Du kan bruke omsorgsdager selv om du har brukt opp dagene dine når det foreligger særlige smittevernshensyn, eller når barnehage/skole/SFO er stengt

Kan jeg overføre omsorgsdagene mine til den andre forelderen?

Ja, for å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av COVID-19-pandemien.

Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Les mer om denne regelendringen her ...