Studentprestene på MF arbeider for og med et mangfold av studenter, både norske og internasjonale.  

Studentprestene ved MF er der for studentene når livet blir for stort eller for lite.

Deres hovedarbeidsoppgaver er:

 • Sjelesorg, samtale og veiledning 
 • Daglig gudstjeneste- og andaktsliv i kapellet
 • Aktiviteter for å skape et godt studentmiljø 

Studentpresttjenesten er tilknyttet administrativ stab og har direktør som nærmeste foresatte. Det er utarbeidet egen stillingsbeskrivelse. 

Her kan du lese mer om hvordan studentprestene jobber - slik de selv presenterer seg for studentene: Studentprestene | Når livet blir for stort eller for lite

Det forutsettes lojalitet mot MFs profil og egenart.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Vidar L. Haanes, tlf. 22 59 05 40 eller studentprest Hilde Marie Øgreid Movafagh, hilde.m.movafagh@mf.no / tlf. 906 54 497

Kvalifikasjoner

Vi ønsker en allsidig og kreativ medarbeider som:

 • har kontaktskapende evner og tar initiativ i studentmiljøet
 • har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • kan planlegge og jobbe strukturert, men også være fleksibel 

Du har:

 • Relevant erfaring fra prestetjeneste
 • Pastoral-klinisk utdanning eller tilsvarende utdanning/erfaring

Som studentprest ved MF får du

 • En spennende og utviklende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for faglig veiledning
 • Lønn etter nærmere avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Kollektiv gruppeliv- og yrkesskadeforsikring med fri innmelding

Om MF

MF vitenskapelig høyskole er en uavhengig vitenskapelig høyskole med rundt 1300 studenter og 130 ansatte. 

Institusjonen tilbyr kirkelig profesjonsutdanning (prest, diakon og kateket), lektorprogram og en rekke studieprogrammer innenfor fagområdene teologi, religion og samfunn, både på bachelor- master- og ph.d.-nivå. 

Søknad gjennom jobbnorge.no

Søk på stillingen her på jobbnorge.no

Aktuelt