MF søker nå en økonomirådgiver/controller til fast stilling i økonomiseksjonen ved MF.  Dette er en spennende stilling som byr på varierte og faglig utfordrende oppgaver i et tidvis hektisk, men trivelig arbeidsmiljø.

Vi ser etter deg som ønsker å bidra til at vi leverer økonomitjenester av god kvalitet, og som kommuniserer godt både med økonomer og ikke-økonomer.

Økonomiavdelingen består av 4 medarbeidere. Avdelingen er en del av felles administrasjon, og har ansvar for budsjettering, rapportering og økonomistyring, samt reiseregninger og regnskapsføring. Den har ansvar for institusjonens økonomiforvaltning og bistår ledelse og ansatte med forvaltnings- og driftsoppgaver knyttet til økonomifeltet.

Den ledige stillingen inngår i en liten gruppe av dyktige medarbeidere som har økonomiforvaltning innen både eksternfinansierte prosjekter og bevilgningsbasert aktivitet som hovedoppgave. Veiledning og oppfølging av avdelingsledere og prosjektledere står også sentralt. For å trives i denne stillingen må du derfor være fortrolig med å jobbe både selvstendig og i team.

Digitalisering og overgang til nye systemplattformer krever erfaring med og interesse for systemløsninger knyttet til økonomi- og regnskapsfeltet.

Stillingen er ledig for snarlig oppstart.

Arbeidsoppgaver

 • Budsjettering, oppfølging og rapportering innen både bevilgningsfinansiert aktivitet og eksternt finansierte prosjekter
 • Analyser og prognosearbeid på kortere og lengere sikt. Utarbeide rapporter og analyser til Kunnskapsdepartementet, Styret og ledelsen
 • Bidra i utarbeidelse av årsregnskap
 • Generell saksbehandling innenfor økonomi og kontrollfunksjoner
 • Andre oppgaver kan bli pålagt ved behov

Om deg

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant økonomifaglig utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå, minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Autorisasjon som regnskapsfører
 • Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdannings- og autorisasjonskravet
 • Erfaring fra prosjektøkonomi
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

Ønsket kompetanse/erfaring

Det vil være en fordel om du kan vise til:

 • Erfaring fra UNIT4 eller tilsvarende økonomisystemer
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • Er nysgjerrig på systemløsninger rundt digitalisering av økonomifunksjonen
 • Erfaring fra økonomirapportering for NFR- og EU-  prosjekter
 • Erfaring fra arbeid med lønnskjøring

Det søkes i utgangpunktet etter en person med kvalifikasjoner som rådgiver / controller. For rådgiverstilling kreves det omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.  Arbeidsoppgavene vil kunne tilpasses til søkerens erfarings- og kvalifikasjonsnivå hva angår vanskelighetsgrad og evne til å ta helhetlig ansvar innenfor gjeldende fagområde.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Er nøyaktig og har øye for detaljer
 • Har god arbeidskapasitet og jobber strukturert og analytisk
 • Er fleksibel og evner å jobbe både selvstendig og i team
 • Er serviceinnstilt og som kommuniserer godt med andre

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer i et hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn fastsettes på bakgrunn av erfaring og kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, godt arbeidsmiljø og ulike trivselsfremmende tiltak, blant annet treningsfasiliteter og firmahytte.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. 

Søknaden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søknadsbehandling og utfyllende informasjon

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

MF har et mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere til et magfoldig arbeidsmiljø. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte økonomidirektør, Gunstein Sandvik, Gunstein.Sandvik@mf.no (tlf.: 922 46 971).

Om MF

MF - vitenskapelig høyskole er en uavhengig vitenskapelig høyskole med rundt 1300 studenter og over 100 ansatte.

Institusjonen tilbyr en rekke studieprogrammer innenfor fagområdene teologi, religion og samfunn, både på bachelor- master- og ph.d.-nivå. 

Søk stillingen her på JobbNorge.

Aktuelt