Fra og med mandag 17. januar vil undervisningen som hovedregel være på campus. Kravet om å holde avstand til andre gjelder fortsatt.

Oppdatert 14. januar 2021.

Alle tiltak og beslutninger ved MF følger de offisielle rådene og retningslinjene som til enhver tid gjelder. 

Studenter og ansatte bes følge retningslinjene gitt av Folkehelseinstituttet og Oslo kommune. Oslo kommune følger nå nasjonale retningslinjer. Retningslinjene kan fortsatt endres igjen. Hold deg oppdatert på hva som gjelder til enhver tid.

Ved mistanke om smitte oppfordrer vi til å oppsøke gratis teststasjon på Blindern.

Selvtester

MF har selvtester som kan deles ut. Testene er tilgjengelig i resepsjonen i 1. etasje mot fremvisning og registrering av studentkort.

Kriterier for utdeling av selvtester:

Oslo kommune melder om følgende kriterier for utdeling av selvtester:

Selvtestene skal ikke brukes til fast testing (slik det var tidligere med forebyggende to tester per uke).

Selvtestene er ment for bruk til ansatte og studenter, med symptomer, som har planlagt type undervisning, eksamen eller lignende som krever oppmøte (ferdighetstrening og lignende). 

Studenter og ansatte dette gjelder tar selvtester med hjem (for bruk i tilfelle de får symptomer). Dersom de får symptomer og det er planlagt oppmøte på skolen (som skissert over), kan selvtestene brukes for avklaring.

Undervisning

I tråd med Kunnskapsdepartementets anbefalinger, legger vi nå til rette for at mest mulig undervisning kan foregå på campus. Enkelte forelesninger vil bli digitale.

Kravet om å holde avstand til andre innebærer at annethvert sete brukes i klasserom og auditorier. Endel forelesninger har blitt plassert i nytt/større rom, for å sikre at det er god nok plass. Sjekk timeplanen for å se hvor din undervisning finner sted.

Vi har vurdert behovet for hybrid undervisning, og det vil bli tilbudt i noen emner. Denne undervisningsformen er imidlertid krevende å gjennomføre på en god måte. Vi har bl.a. erfart at hybrid undervisning vanskeliggjør studentinvolvering og -deltagelse. Vi ber om forståelse for at tilbudet vil bli noe ulikt for ulike grupper.

Dersom det er spesiell informasjon som gjelder for dine emner, vil dette kunngjøres på Canvas.

Vi følger fortsatt koronasituasjonen tett, og iverksetter tiltak etter de råd og retningslinjer som til enhver tid gjelder. Følg med i Canvas for informasjon om dine emner.

Karantene og smittesporing

Fra 15. januar er det nye regler for karantene. «Øvrige nærkontakter», altså andre enn kjæreste eller husstandsmedlemmer til den smittede, trenger ikke å være i karantene. Det er imidlertid viktig at øvrige nærkontakter tester seg.

Når det gjelder smittesporing, har den smittende selv ansvar for smittesporing. Meld fra til MF om du er smittet, så vil vi videreformidle til andre på samme emne om at daglig testing kreves. Vi anbefaler at du bruker SI IFRA til dette. Her kan du være anonym. Husk å oppgi når du har vært på MF, når du har fått symptom/positiv test, og hvilke emner du har vært på undervisning i.

Vaksinering av studenter i Oslo

Alle studenter oppfordres til å vaksinere seg. For best mulig beskyttelse er det viktig å også ta oppfriskningsdose. Vaksineringsstatus har betydning for karantenereglene.

Hvis du er student i Oslo og ikke har fått vaksine, kan du registrere at du vil ta vaksinen eller benytte deg av drop-in tilbudet. Dette er ekstra viktig dersom du ikke har folkeregistrert adresse her. Oslo har ansvar for å vaksinere alle som oppholder seg her.

Har du fått dose 1 i din hjemkommune, kan du få dose 2 i Oslo. For at du skal kunne få dose 2, må du registrere deg for vaksinering, slik at kommunen kan kontakte deg når du har fått tildelt vaksinetime.

For mer informasjon, se punktet Studenter på Oslo kommunes nettside om vaksinering.

Gjeldende smitteverntiltak på MF

Sett deg inn i gjeldende smitteverntiltak før du besøker MF.
Klikk her for å lese mer om hvilke tiltak som gjelder nå.

Gymsalen og treningsrommet på MF

Gymsalen er åpen. Nasjonale regler må følges, det vil si max. 20 personer og en meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for to meters avstand. Garderobene er åpne.

Treningsrommet i kjelleren er foreløpig stengt for studenter av hensyn til smittevern.

Bibliotek og lesesal

Bibliotek og lesesal er åpent for studenter.

Vennligst følg oppmerking og andre smitteverntiltak ved bruk av lesesal og bibliotek.

God lesing!

Eksamen

Vi er opptatt av det det skal være trygt for studentene å møte opp til eksamen. Hvis noen er syke eller mistenker smitte, skal de holde seg hjemme. Studenter kan levere egenmelding ved eksamensfravær. Da brukes ikke et eksamensforsøk. Her kan du lese mer om sykefravær ved eksamen. 

Eksamener gjennomføres i henhold til emnebeskrivelsen. På skoleeksamener følges gjeldende retningslinjer for smittevern.  Les mer om hva du gjør hvis du er syk på eksamensdagen, eller har andre spørsmål om eksamen.

Noen å snakke med

Koronasituasjonen har påvirket hele livet: Studiene, det sosiale livet, kjærligheten, troen og alt annet livet rommer. 


Studentprestene på MF er tilgjengelige om du ønsker noen å snakke med. De har tid og taushetsplikt og tar gjerne imot deg. Studentprestene fører ikke journal.

Du kan også ta kontakt med SiO Helse, som tilbyr individuelle, par-, gruppe- og familiesamtaler. I tillegg har de et variert kurstilbud.

Aktuelt