Reformasjon nå.

Vinner av essay-konkurransen: Luther som utfordring og ressurs

Andreas Ester ble vinner av essaykonkurransen i som ble arrangert i anledning reformasjonsåret.

Fakta: 

Andreas Ester vant konkurransen. 

Essaykonkurransen ble arrangert av Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) sammen med MF, Teologisk fakultet, VID Vitenskapelige høgskole og NLA-høgskolen. Formålet var å løfte fram bidrag som på en særlig måte har hentet inspirasjon i koplingen mellom Luther-tekster, nyere teologiske tekster og refleksjon ut fra dagens praksis.

Andreas Ester, som opprinnelig kommer fra Tyskland, er nå sokneprest i Lavik i Bjørgvin bispedømme. Han leverte artikkelutkast med overskriften: Gudstenestereforma i Den norske kyrkja – svik av eller inspirert av Luther sin teologiske arv?
I artikkelen går han inn på hvordan tre norske teologer vurderer gudstjenestereformen med utgangspunkt i deres respektive tolkninger av Luther.  Det ventes at artikkelen vil bli publisert i vårens utgave av Tidsskrift for Praktisk Teologi. 

Det kom inn fire bidrag til konkurransen. En jury med representanter for hver av samarbeidspartene gikk enstemmig inn for Ester som vinner av essay-konkurransen.