Vertskap for GT-forskere

7.-9. september var MF vertskap for OTSEM-konferansen. Et nettverk av GT-forskere fra universiteter i Norden, Estland, Storbritannia og Tyskland.

OTSEM (forkortelse for Old Testament Studies: Epistimologies and Methods) består i hovedsak av unge forskere, ph.d.-studenter, og postdoktorer. Disse bruker konferansen til å presentere deler av de pågående forskningsprosjektene sine. Både de yngre og de mer etablerte forskerkollegaene gir deretter velinformerte og konstruktive tilbakemeldinger på fremlegget.

Skrive- og fremleggseminar
– OTSEM er på sett og vis et stort og velorganisert skrive- og fremleggsseminar som arrangeres hvert år. Det går på rundgang mellom medlemsinstitusjonene. I tillegg fremmer konferansen internasjonal mobilitet, sier MF-professor Gard Granerød. Han har holdt i trådene i forkant av konferansen, sammen med GT-kollegaene Kristin Joachimsen og Matthew Monger.

– Siden konferansen arrangeres hvert år, vedlikeholder og styrker vi forbindelsene og samarbeidet mellom medlemsinstitusjonene. OTSEM-konferansene bidrar også til faglig fornyelse både blant etablerte og ikke fullt så etablerte forskere. Her kan forskerne dra nytte av hverandres kompetanse, sier Granerød.

OTSEM 2018-konferansen er støttet av Forskningsrådet.

Mangfold
Bidragene på OTSEM gjenspeiler mangfoldet blant deltakerne: Noen jobber med historisk orientert forskning på det jødiske samfunnet som de såkalte sekteriske Dødehavsrulltekstene stammer fra. Andre er opptatt av GT som litteratur, og bruker litteraturteoretiske metoder og metaforteori. Andre igjen er opptatt av historisk-eksegetiske spørsmål, som f.eks. hvordan tanken om guden Marduk som skaper det babylonske skapelsesposet Enuma elisj har bidratt til å prege skapelsesteologien i Jesajaboken.

– Denne konferansen er viktig for MF fordi den setter vårt eget GT-miljø inn i den internasjonale, akademiske sammenhengen hvor vi hører hjemme. MF hadde en sentral rolle i opprettelsen av nettverket i 2003. Den gang var jeg ph.d.-student. Det er moro å se at OTSEM har ekspandert siden da og fortsatt «holder koken», sier Gard Granerød.