Usedvanlig stor økning i MFs søkertall

MF opplever nå svært gode søkertall til både lektorprogrammet og teologistudiet.

Flere universiteter og høgskoler erfarer god økning i antall søkere til lærerutdanningene. 30 personer har MFs lektorprogram som førstevalg i sin søknad til høyere studier. Dette er en økning på 50 prosent fra i fjor. Økningen er på hele 66 prosent for søkere som har lektorprogrammet på en av de tre første plassene.

Studentene gir gode skussmål
− Det er en usedvanlig stor økning. Jeg er overbevist om at det handler om fornøyde studenter, noe som ble dokumentert i studiebarometeret, sier Vidar L. Haanes, rektor ved MF.
NOKUTs studiebarometer for 2015 viser at MFs lektorprogram får totalkarakter 4,5 av 5 oppnåelige i studentenes helhetsvurdering av studiet. På landsbasis får lærerutdanningene 3,9 i snitt.
− Vi har veldig dyktige faglærere, sier lektorstudentene Michael Ydse og Nivin Nezar Butris.

Unik faglig profil
MFs faglige profil på lektorprogrammet spiller en avgjørende rolle for årets høye søkertall, mener Haanes.
− Så sent som i forrige uke lanserte kunnskapsministeren tiltak for å fornye og forbedre fagene i skolen. Regjeringen foreslo da tre tverrfaglige tema som skal prioriteres. Det ene er "demokrati og medborgerskap". Dette temaet er allerede sentralt i vårt lektorprogram.

Gode tall for teologi
− Vi er svært godt fornøyde når vi nå igjen ser 30-tallet på 1. prioritetssøkere til profesjonsstudiet i teologi, sier Haanes.
Det totale antall søkere er 64 dersom en regner med søkere som har teologi på en av de tre første plassene. Tilsvarende tall var 59 i 2015. Telles de fem første plassene, er tallet i år 93.
− Det er en så stor økning at vi mener å kunne si at trenden er snudd. Det er gledelig for både MF og Den norske kirke, sier Haanes.